Bình Thuận: Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực cho hoạt động lực lượng Kiểm ngư (23-04-2021)

Ngày 22/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực, hiệu lực, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng kiểm ngư tỉnh Bình Thuận.
Bình Thuận: Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực cho hoạt động lực lượng Kiểm ngư

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 62 Chương VI của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017 quy định Kiểm ngư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển là tổ chức hành chính thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

Theo đó, ngày 22/4/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực, hiệu lực, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng kiểm ngư tỉnh Bình Thuận.

Việc phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần đảm bảo trật tự an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc đã gia nhập các tổ chức quốc tế... Do đó, việc toàn tổ chức, tăng cường năng lực, hiệu lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Kiểm ngư ở các địa phương nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng là rất cần thiết, để có lực lượng đủ mạnh thực thi các nhiệm vụ trên vùng biển.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2021.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác