Tiến bộ kỹ thuật “Giải pháp ứng dụng hệ thống tời thủy lực cho nghề lưới chụp ở vùng biển xa bờ Việt Nam”, mã hiệu: TBKT 03-06:2017/BNNPTNT (09-03-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác