Tiến bộ kỹ thuật “Quy trình ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trong nhà lưới theo công nghệ Đắc Lộc”, mã hiệu: TBKT 03-05:2017/BNNPTNT (09-03-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác