Tiến bộ kỹ thuật “Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh”, mã hiệu: TBKT 03-01:2017/BNNPTNT (09-03-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác