Dầu nhuyễn thể được chứng minh là tăng cường sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm hậu ấu trùng (16-11-2020)

Theo một nghiên cứu mới của Brazil, việc sử dụng dầu nhuyễn thể astaxanthin tăng trưởng trong chế độ ăn sau ấu trùng của tôm có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất và giảm tỷ lệ chết, ngay cả trong điều kiện căng thẳng.
Dầu nhuyễn thể được chứng minh là tăng cường sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm hậu ấu trùng

Trong khi các nghiên cứu trước đây đã xác nhận tác dụng kích thích của dầu nhuyễn thể astaxanthin đối với tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương (Litopenaeus vannamei), người ta còn biết rất ít về tác dụng của nó đối với tôm trong giai đoạn hậu ấu trùng. Một nghiên cứu mới từ Instituto de Ciências do Mar, Brazil (Labomar) và Aker BioMarine phân tích dầu nhuyễn thể astaxanthin tác động như thế nào đến tôm trong giai đoạn tăng trưởng trung gian này.

Những phát hiện chính của nghiên cứu

Bất kể hệ thống nuôi nào, việc bổ sung dầu nhuyễn thể astaxanthin trong chế độ ăn đã giúp cải thiện trọng lượng cơ thể của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương hậu ấu trùng.

Chế độ ăn có chứa ít nhất 10 gam dầu nhuyễn thể astaxanthin cho mỗi kg thức ăn dẫn đến tỷ lệ sống cao hơn khi tôm tiếp xúc với sự thay đổi lớn và đột ngột về độ mặn của nước (căng thẳng thẩm thấu) và nhiệt độ (căng thẳng nhiệt).

Hiệu suất tăng trưởng và khả năng sống được nâng cao khi bị căng thẳng có thể liên quan đến việc tăng lượng EPA, DHA và astaxanthin trong chế độ ăn uống được cung cấp khi dầu nhuyễn thể astaxanthin là một phần của chế độ ăn.

Điều kiện thử nghiệm

Giai đoạn hậu ấu trùng thể hiện thời gian giữa ấu trùng và con non trong nuôi tôm. Tôm hậu ấu trùng phải tuân theo các chương trình cho ăn tích cực và giàu chất dinh dưỡng trong thời gian này, một phần để chống lại các điều kiện nuôi cấy đặc biệt dày đặc. Nghiên cứu được thực hiện tại cơ sở của Labomar ở Brazil bằng cách sử dụng hai hệ thống nuôi khác nhau, một trong nhà (50 bể) và một ngoài trời (40 bể), trong thời gian tương ứng là 41 và 52 ngày.

Tiến sĩ Alberto JP Nunes của Labomar, một trong những tác giả của nghiên cứu này, giải thích: “Chúng tôi sử dụng tổng cộng 10 bể cho mỗi chế độ ăn, thả khoảng 3.500 con tôm mỗi bể trong bể nuôi ngoài trời và khoảng 1.200 con tôm mỗi bể trong bể nuôi trong nhà. Điều này phản ánh điều kiện dày đặc trải qua trong giai đoạn nuôi tôm này”.

Các nhà khoa học đã chuẩn bị 5 chế độ ăn khác nhau cho nhóm thử nghiệm trong nhà và 4 chế độ ăn cho nhóm thử nghiệm ngoài trời. Tôm nuôi ngoài trời nhận được các mức khác nhau của dầu nhuyễn thể astaxanthin (Dầu AstaOmega Qrill từ Aker BioMarine), cùng với chế độ ăn kiểm soát không có bất kỳ loại dầu nhuyễn thể nào. Chế độ ăn của tôm trong nhà bao gồm các mức độ khác nhau của cả dầu nhuyễn thể astaxanthin và bột nhuyễn thể, để đánh giá hiệu quả của chúng như những chất thay thế cho dầu cá và bột cá. Các chế độ ăn này được so sánh với chế độ ăn đối chứng không có dầu hoặc bột nhuyễn thể.

Ông Nunes cho biết: “Nhìn chung, phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng chế độ ăn bao gồm 30-50 gam dầu nhuyễn thể astaxanthin cho mỗi kg thức ăn, kết hợp với 80 gam bột nhuyễn thể, có tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương hậu ấu trùng được nuôi trong điều kiện nuôi mật độ cao. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng những con tôm nhận được chế độ ăn 50 gram dầu nhuyễn thể có tỷ lệ chết bằng 0 sau 30 phút tiếp xúc với tình trạng căng thẳng thẩm thấu.”

HNN (Theo Thefishsite)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác