Tiền Giang: Kiên quyết không cho tàu xuất bến khai thác khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định (26-05-2021)

Đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho 946 thiết bị/946 tàu cá đang hoạt động (đạt 100%); Trong đó: tàu có chiều dài từ 15m đến dưới 24m là 816 tàu, từ 24m trở lên là 130 tàu.
Tiền Giang: Kiên quyết không cho tàu xuất bến khai thác khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định
Ảnh minh họa

Trong tháng 5/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thị tăng cường triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn; Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; Triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo - năm 2021”. Đã cấp phát 100 tài liệu tuyên truyền các loại; Lũy kế đã cấp phát 950 tài liệu và 02 tin, bài trên báo. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hướng dẫn Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, không vi phạm vùng biển nước ngoài cho 4.913 lượt ngư dân, lũy kế 16.023 lượt ngư dân; các Đồn, Trạm Biên phòng đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền 1.598 lượt phương tiện/8.357 lượt ngư dân, lũy kế 7.523 lượt phương tiện/39.152 lượt ngư dân.

Chi cục Thủy sản tổ chức trực ban, kịp thời kêu gọi nhắc nhở các tàu cá gần ranh giới yêu cầu quay về. Khi phát hiện tàu cá di chuyển vượt ra ngoài vùng biển Việt Nam, Chi cục Thủy sản điện thoại liên lạc trực tiếp với chủ tàu và thuyền trưởng yêu cầu quay về, đồng thời phát hành công văn đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức họp kiểm điểm chủ tàu và thuyền trưởng trước dân, buộc ký cam kết không vi phạm. Bên cạnh việc thực hiện Kế hoạch của tỉnh Tiền Giang năm 2021, kiểm tra niêm phong (kẹp chì) thiết bị giám sát hành trình, niêm phong Máy VX 1700 trên tàu cá, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương và công ty cung cấp thiết bị giám sát hành trình xác định rõ nguyên nhân mất tín hiệu kết nối ngoài khơi trên 10 ngày (để có cơ sở xử lý các trường hợp cố tình vi phạm).

5 tháng đầu năm, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện đúng quy định của công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản (cụ thể đã xác nhận 11 giấy/150,851 tấn, lũy kế 30 giấy/342,179 tấn; đã chứng nhận 05 giấy/47,703 tấn, lũy kế 37 giấy/437,855 tấn). Trong tháng, không có tàu cá và ngư dân bị bắt giữ. Từ đầu năm đến nay không có tàu cá và ngư dân bị bắt giữ. Tỉnh Tiền Giang kiên quyết không cho tàu xuất bến đi khai thác khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trong tháng tới, Tiền Giang sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, quyết tâm chống khai thác IUU. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến cho các chủ tàu/ thuyền trưởng nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam (kể cả vùng biển chồng lấn chưa phân định); Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước, đặc biệt là việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác khai thác thủy sản nhằm gia tăng sự an toàn và hiệu quả đánh bắt, nhất là việc hỗ trợ khi có thiên tai, sự cố xảy ra với các đội tàu khai thác xa bờ.

Tháng 6/2021, toàn tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các đối tượng vi phạm khai thác IUU.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác