Bà Rịa - Vũng Tàu: Sản lượng khai thác trong tháng 02 ước đạt 25.735 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ (05-03-2021)

Sản lượng khai thác tháng 02/2021 tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng khai thác của các loại nghề lưới rê, vây, câu mực tăng (nhất là các nhóm đối tượng có giá trị kinh tế cao như họ cá thu, cá ngừ, mực ống và bạch tuộc).
Bà Rịa - Vũng Tàu: Sản lượng khai thác trong tháng 02 ước đạt 25.735 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Trong tháng 02 năm 2021, tổng giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 855.289 triệu đồng (tăng 4,24% so với tháng 02 năm 2020); Lũy kế hai tháng đầu năm đạt 1.871.255 triệu đồng, tăng 4,21% so với hai tháng đầu năm 2020 (chỉ tiêu kế hoạch là 4,20%). Trong đó: Giá trị khai thác thủy sản là 767.017 triệu đồng (tăng 4,13% so với tháng 02 năm 2020); Lũy kế 1.697.637 triệu đồng, tăng 4,15% so với hai tháng đầu năm 2020 (trong khi chỉ tiêu kế hoạch là 4,17%). Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng ngành khai thác thủy sản không đạt kế hoạch là do tháng 02 năm 2021 nằm trong khoảng thời gian nghỉ Tết nguyên đán, đa số tàu thuyền của ngư dân đã cập cảng vào bờ ăn Tết nên sản lượng khai thác trong tháng tuy có tăng nhưng lũy kế hai tháng không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch.

Tính đến ngày 20/02/2021, toàn tỉnh có tổng số 5.809 tàu cá; trong đó, 2.902 chiếc hoạt động vùng khơi có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên (chiếm xấp xỉ 50%). Sản lượng khai thác trong tháng 02 là 25.735 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ; Lũy kế hai tháng đạt 54.304 tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Trong tháng, đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động thành lập tổ đoàn kết trên biển, đồng thời kiện toàn lại số phương tiện và thành viên tham gia của các tổ (tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 346 tổ đội đoàn kết trên biển với 2.453 tàu cá, tổng số 2.222 thành viên, trong đó có 03 hợp tác xã với 22 xã viên, 63 tàu cá và 01 nghiệp đoàn khai thác cá cơm gồm 42 thành viên, với 40 tàu cá).

Trong hai tháng đầu năm, Chi cục Thủy sản đã thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, cấp giấy chứng nhận nguồn góc thủy sản khai thác, giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; cụ thể là: đăng ký sang tên; thay máy; cấp giấy chứng nhận an toàn khai thác; cấp giấy chứng nhận ATTP tàu cá; cấp mới và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch; chứng nhận thủy sản khai thác... Tiếp tục Thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản cho bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh; nâng cấp tàu và đóng mới tàu dịch vụ hậu cần vỏ thép, tàu khai thác vỏ thép (các nghề lưới vây, chụp mực kết hợp câu khơi), tàu khai thác vỏ composite, tàu khai thác vỏ gỗ (các nghề lưới vây, rê, câu).

Đối với công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá: Đến nay, có 2.490/2.902 tàu khai thác vùng khơi theo quy định lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 85,4% (trong đó: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 274/280 tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 2.216/2.622 tàu). Ngoài ra, số lượng tàu cá đã lắp thiết bị thông tin liên lạc định vị vệ tinh GPS VX-1700 là 813 chiếc.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (ngày 05/02/2021 đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2021, đồng thời đang tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.  

Trong hai tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện 02 đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với tổng cộng 61 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản các loại, phương tiện đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, có 09 trường hợp vi phạm (trong đó 07 trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản), đã tiến hành xử phạt hành chính. Đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã thông tin và có sự chỉ đạo, triển khai kịp thời cho các Sở ngành và địa phương để theo dõi và phòng chống theo phương châm “4 tại chỗ và 3 sẵn sàng”; Đồng thời, tổ chức trực ban, trực canh theo quy định, phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021

Liên quan đến hoạt động sản xuất khai thác thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm trong tháng 3 năm 2021 như sau:

Chi cục Thủy sản thực hiện công tác theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển; Tiếp tục thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt.

Về phía Chi cục Phát triển nông thôn, tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền vận động thành lập Hợp tác xã và Tổ hợp tác nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản; Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp… đầu tư phát triển nông nghiệp - nông thôn. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động tổ chức trực ban phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn theo quy định, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo điều hành kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác