Đà Nẵng: Tổng kiểm tra, rà soát và tăng cường công tác quản lý tàu cá (10-06-2024)

Ngày 3/6/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 2115/KH- SNN về việc tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên và tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng: Tổng kiểm tra, rà soát và tăng cường công tác quản lý tàu cá
Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, cấp phép cho tàu cá góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU trong năm 2024.

Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá có biểu hiện nghi vấn tổ chức đi khai thác hải sản và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình đi hoạt động khai thác khi chưa có đầy đủ giấy tờ.

Để triển khai thực hiện được các mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng đã giao cho các đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

Quy định cấp các loại giấy tờ cho tàu cá và xử lý vi phạm hành chính

Giao Chi cục Thủy sản thường xuyên phối hợp với các quận, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội nghề cá, Hội Nông dân, cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí, các địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện về Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là quy định mới của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương, chính sách đăng ký tàu cá, quản lý tàu cá, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU như: thực hiện đúng quy định về cấp đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký thuyền viên tàu cá, đánh dấu tàu cá; xóa đăng ký tàu cá; cán bộ và ngư dân biết và nắm được các văn bản có liên quan đến quản lý tàu cá.

Trước 30/8, tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên

Trên địa bàn thành phố, hiện có 203 tàu cá đã đăng ký, các cơ quan chức năng tổ chức rà soát đối với các tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), chưa cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bị mất kết nối VMS trên 6 tháng.

Còn đối với 44 tàu cá phát sinh chưa đăng ký tiến hành tổ chức rà soát và làm việc trực tiếp để hướng dẫn từng chủ tàu cá thực hiện thủ tục cấp đăng ký tàu cá theo quy định. Yêu cầu chủ tàu không đưa tàu cá đi hoạt động khai thác thủy sản khi chưa đầy đủ giấy tờ và không để ngư cụ, thiết bị, dụng cụ khai thác trên tàu.

Bên cạnh đó, cần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá có biểu hiện nghi vấn tổ chức đi khai thác hải sản và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật các trường hợp tàu cá cố tình đi hoạt động khai thác khi chưa có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hoạt động tàu cá

Giao Chi cục Thủy sản phối hợp Ủy ban nhân dân quận có quản lý nghề cá, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Tham mưu UBND thành phố công bố danh sách tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên được thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định  nhằm đảm bảo việc triển khai cấp đăng ký tàu cá đúng quy định.

Rà soát, lập danh sách tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên tại địa phương được thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định và không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản gửi các đơn vị, địa phương có liên quan để theo dõi giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình đi hoạt động khai thác khi chưa có đầy đủ giấy tờ theo quy định,..

Đồng thời, tăng cường theo dõi giám sát chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; tổ chức kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn\trạm biên phòng tuyến biển; đảm bảo 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định, có lắp đặt thiết bị VMS; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng (Bộ đội Biên phòng, UBND các quận,…) và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định.

Ngoài  ra, lập danh sách tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, xóa đăng ký tàu cá được cập nhật vào hệ thống cơ sở cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác