Tiền Giang không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (16-01-2024)

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực tập trung triển khai các giải pháp để phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước gỡ "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC). Nhờ vậy, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thông tin tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.
Tiền Giang không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
Ảnh minh họa

Nỗ lực phòng, chống khai thác IUU

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang, tổng số tàu cá của tỉnh là 1.275 chiếc/ 403.212 kW, với 9.140 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Loại nghề khai thác phát triển mạnh nhất của tỉnh là nghề lưới kéo và lưới vây kết hợp ánh sáng. Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 ước đạt 98.127 tấn, đạt 75% so với kế hoạch năm 2023.

Cùng với việc phát triển bền vững hoạt động khai thác thủy sản, công tác phòng, chống khai thác IUU luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Tổng số tàu cá của tỉnh đã đăng ký là 1.275/1.275 chiếc, đạt tỷ lệ 100%; tàu cá được cấp giấy phép khai thác còn hạn là 1.057 giấy/1.275 chiếc, đạt tỷ lệ 83% (do các tàu đã được cấp hết hạn chủ tàu chưa đề nghị cấp lại, tàu đậu bờ ngưng hoạt động, chìm, cháy, bán ngoài tỉnh chưa sang tên); số tàu cá đăng kiểm còn hạn là 861 lượt/1.233 chiếc (tàu từ 12 mét trở lên), đạt tỷ lệ 70%, tất cả tàu cá được đăng kiểm đều thực hiện việc đánh dấu tàu cá đúng theo quy định. Việc thực hiện cập nhật dữ liệu tàu cá trên VNFishbase được thực hiện thường xuyên và đúng quy định hiện hành.

Qua rà soát, số tàu cá đang hoạt động đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 928 thiết bị/928 chiếc, đạt tỷ lệ 100% . Số tàu còn lại chưa lắp đặt thiết bị VMS là 77 chiếc. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi và tuyên truyền, vận động ngư dân phải lắp đặt thiết bị VMS trước khi đưa tàu vào hoạt động.

Cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp để theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Cùng đó, công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá tại cảng cá được triển khai theo đúng quy định: Tàu cá trước khi cập cảng đã nắm quy định phải thông báo trước khi cập cảng; ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Ban Quản lý cảng cá, Văn phòng  đại diện, thanh tra, kiểm soát nghề cá tổ chức ghi chép, lập hồ sơ kiểm tra tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản từ khai thác bốc dỡ qua cảng; xác nhận, chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Thủy sản 2017, đáp ứng yêu cầu theo khuyến nghị của EC.

Song song công tác triển khai tập trung thực hiện quản lý tốt tàu cá, việc xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU được cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Trong năm 2023, lực lượng Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 08 cuộc, đã thanh tra, kiểm tra 46 cá nhân, tham mưu 26 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính/26 cá nhân vi phạm với tổng số tiền là 190,5 triệu đồng do các lỗi như: tháo thiết bị VMS trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị; thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định; ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định; tàng trữ, vận chuyển công cụ kích điện để khai thác thủy sản; sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá.

Lực lượng Biên phòng xử lý 02 vụ/02 cá nhân vi phạm với số tiền là 29 triệu đồng. Thực hiện 03 cuộc tuần tra, kiểm tra 99 lượt tàu cá, phát hiện 01 trường hợp vi phạm về thiết bị VMS trên tàu cá, xử phạt với số tiền 4 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU được tăng cường bằng nhiều hình thức. Ngành đã thực hiện 152 cuộc tuyên truyền/3.816 lượt ngư dân tham dự; thực hiện 727 buổi phát thanh và 04 tin bài tuyên truyền chống khai thác IUU trên sóng phát thanh (xã, phường, thị trấn) và trên sóng của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; thực hiện cấp phát 1.300 tờ rơi,..

Giải pháp trong tâm trong năm 2024

Xác định tầm quan trọng của việc chống khai thác IUU để cùng cả nước gỡ "Thẻ vàng" của EC, do đó, trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang sẽ tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nắm chắc thực trạng (số lượng tàu, tàu cá chưa đăng ký, chưa hoặc hết hạn đăng kiểm, chưa hoặc hết hạn giấy phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS...); phối hợp xử lý nghiêm, triệt để theo quy định tàu cá “03 không”, tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

 Thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu cá theo quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, lắp đặt thiết bị VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; theo dõi chặt chẽ các nhóm tàu không có giấy phép, hết hạn giấy phép, kêu gọi, hướng dẫn từng chủ tàu thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép; đảm bảo 100% tàu cá đi hoạt động khai thác phải được đăng ký, đăng kiểm còn hạn, đánh dấu nhận biết, cấp phép, lắp đặt thiết bị VMS và mở tin hiệu 24/24 từ khi rời cảng đến khi về bến.

Bên cạnh đó, theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường họp vi phạm quy định về mất kết nối VMS; cương quyết không cho xuất bến đối với các trường hợp tàu cá không đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị theo quy định; quản lý, kiểm soát 100% tàu cá tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh, thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU.

Kiểm soát 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng cá phải được giám sát và truy xuất nguồn gốc; thực hiện đúng quy định công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác: thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng tàu cá cập cảng đảm bảo đúng qui định; rà soát, đối chiếu dữ liệu các SC để thực hiện cấp CC đúng quy định, đảm bảo truy xuất trong quá trình chế biến xuất khẩu.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tăng cường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương và tàu cá của tỉnh khác hoạt động tại địa phương, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các đồn/trạm Biên phòng, xử phạt nghiêm, không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện. Thực hiện các biện pháp mạnh không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài,..

Công an tỉnh tiếp tục rà soát, xác minh các trường hợp chủ tàu cá Tiền Giang có dấu hiệu tổ chức đi khai thác trái phép ở nước ngoài; tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình ngư dân đánh bắt hải sản, xâm phạm lãnh hải bị bắt giữ, trao trả về nước; điều tra, xác minh các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép, móc nối với nước ngoài để đưa tàu và ngư dân xuất cảnh trái phép đánh bắt bất hợp pháp hoặc chuộc tàu và ngư dân đang bị nước ngoài bắt giữ. Lực lượng Kiểm ngư thường xuyên tuần tra, kiểm soát, chặc chẽ nhóm tàu nguy cơ cao, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm IUU, lập biên bản chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác