Bình Thuận: Đẩy mạnh lắp đặt thiết bị VMS, xử lý tàu cá vi phạm (15-11-2022)

Với quyết tâm cao khẩn trương khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công cuộc chống khai thác IUU, tính đến nay, tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỷ lệ trên 98%. Đây là một trong những kết quả đạt được trong việc triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhằm góp phần gỡ “Thẻ vàng” của Ủy bản Châu Âu.
Bình Thuận: Đẩy mạnh lắp đặt thiết bị VMS, xử lý tàu cá vi phạm
Ảnh minh họa

Cả hệ thống chính trị chống khai thác IUU

Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng, chống khai thác IUU, tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận xác định phòng, chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống khai thác IUU, khắc phục các khuyến nghị của EC, đặc biệt là thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài,…

Công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thường xuyên, rộng khắp với nhiều hình thức để đưa thông tin đến ngư dân nắm bắt, hiểu rõ các quy định của pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản, ngăn chặn, giảm thiểu hành vi vi phạm khai thác IUU.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, cơ quan chức năng của tỉnh đã cấp đăng ký 5.702 chiếc vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia. Thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật, cấp giấy an toàn kỹ thuật theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên là 2.951/3.887 chiếc, chiếm 76,0%.  Tất cả tàu cá được đăng kiểm đều thực hiện việc đánh dấu tàu cá đúng theo quy định.

Cấp giấy phép khai thác thủy sản là 4.780/5.702 tàu cá đăng ký, đạt 83,8%. Số tàu cá còn lại là 922 chiếc, chưa cấp phép chủ yếu thuộc nhóm tàu cá dưới 12 mét hoạt động ven bờ đã được thống kê, đưa vào danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU và thông báo định kỳ hàng tuần đến chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh để quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Toàn tỉnh có 1.910/1.948 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã thực hiện lắp đặt thiết bị VMS, đạt 98,1%. Trong đó, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS 37/39 chiếc, đạt tỷ lệ 94,9%; tàu cá có chiều dài từ 15 - <24 mét có 1.873/1.909 chiếc đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 98,1%. Đối với 38 tàu cá chưa thực hiện lắp đặt thiết bị VMS, chủ yếu do tàu hư hỏng nằm bờ không còn khả năng hoạt động hoặc tàu cá chờ thi hành án, tranh chấp dân sự và tàu cá gặp khó khăn về tài chính, làm ăn thua lỗ, hoạt động cầm chừng.

Ban Quản lý cảng cá Phan Thiết đã ban hành Quy trình giám sát tàu cá rời cảng, cập cảng, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng và thu nhật ký, Quy trình kiểm soát tàu cá rời cảng, vào cảng bốc dỡ sản phẩm theo quy định; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giám sát tàu cá rời cảng, cập cảng và giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng theo lưu đồ giám sát tàu, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng của Tổng cục Thủy sản.

Trong 09 tháng đầu năm 2022, tàu cá ra, vào cảng thông báo trước 01 giờ đạt tỷ lệ 85%; giám sát 3.318 lượt tàu cá vào cảng bốc dỡ thủy sản/11.225 tấn hải sản; thu 2.475 sổ nhật ký khai thác, đạt tỷ lệ 74,6%. Nhìn chung, hoạt động kiểm tra, giám sát tàu cá ra, vào cảng bốc dỡ sản phẩm, giám sát sản lượng lên bến của cảng cá có nhiều tiến bộ, kết quả thực hiện năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa đạt 100% theo quy định; nhận thức của một bộ phận ngư dân còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm túc việc thông báo trước 01 giờ khi tàu vào, rời cảng, chưa tự giác ghi nộp nhật ký khai thác, nhật ký thu mua chuyển tải cho Ban quản lý cảng, nhất là các tàu cá nhỏ hoạt động đi/về trong ngày, sản lượng khai thác thấp nên thường không cập cảng mà vận chuyển sản phẩm vào cảng bằng thúng chai, xuồng chèo nên khó khăn trong thu nhận nhật ký và giám sát sản lượng bốc dỡ lên cảng; trình độ của ngư dân còn hạn chế nên việc ghi chép nhật ký khai thác còn nhiều sai sót,..

Đối với tàu cá từ 24 mét trở lên, cơ quan chức năng thực hiện 42 lượt kiểm tra/42 lượt cập cảng, đạt tỷ lệ 100%; đối với tàu cá nghề lưới kéo thực hiện 107 lượt kiểm tra/505 lượt cập cảng, đạt tỷ lệ 21,2%; đối với tàu cá làm nghề khác thực hiện 562 lượt kiểm tra/2.771 lượt cập cảng, đạt tỷ lệ 20,3%. Xử lý qua kiểm tra 103 vụ vi phạm/570,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng ven biển tổ chức kiểm tra, kiểm soát tàu cá và lao động xuất, nhập bến; tuần tra, kiểm soát bảo vệ vùng biển của tỉnh, đấu tranh phòng, chống các hoạt động khai thác hải sản trái phép, sử dụng thuốc nổ, xung điện, chất độc, giã cào bay sai tuyến, tuần tra trên sông, bãi ngang… Đã xử phạt 57 vụ/173,25 triệu đồng.

Riêng 09 tháng đầu năm 2022, Chi cục Thủy sản đã xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ/2,88 tỷ đồng; tước 02 giấy phép khai thác, 13 bằng thuyền trưởng; tịch thu 95 bộ kích điện, 26  ngư cụ cấm, 1 đụt lưới và xử phạt 57 vụ/173,25 triệu đồng,..

Giải pháp thời gian tới

Trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý kiên quyết nhóm tàu cá có nguy cơ cao; công khai các tàu cá, lao động vi phạm vùng biển nước ngoài tại địa phương và trên hệ thống thông tin đại chúng; vận động nhân dân tố giác các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ để chủ động ngăn chặn, không để xảy ra bất kỳ tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tổ chức quản lý, vận hành, phát huy hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá của tỉnh, cảnh báo và kịp thời gọi về lại các trường hợp tàu cá vượt ranh giới vùng biển Việt Nam; khẩn trương rà soát số tàu cá còn lại chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, xác định số tàu cá nằm bờ, dừng hoạt động, tàu cá chờ thanh lý, giải bản để loại ra khỏi danh sách tàu cá phải lắp đặt. Lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển, khu vực neo đậu để kiểm soát tàu cá theo danh sách, kiên quyết không cho xuất bến đi biển đối với tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị, cảnh cáo nghiêm khắc, yêu cầu thực hiện ngay việc lắp đặt.

Mặt khác, tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát cao điểm tại các khu vực cảng cá và cửa biển để kiểm tra thủ tục, giấy tờ điều kiện khai thác của tàu cá; cảnh báo thuyền trưởng tàu cá thực hiện nghiêm việc khai báo khi ra vào cảng cá, ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác theo quy định. Các Ban quản lý cảng cá tăng cường lực lượng, trang bị phương tiện cần thiết giám sát sản lượng thủy sản qua cảng; thực hiện nghiêm quy trình xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, xử phạt mức tối đa theo khung pháp luật quy định đối với chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp; đồng thời xử lý nghiêm các tàu cá hoạt động vùng khơi đã được lực lượng chức năng cảnh báo nhưng vẫn cố tình vi phạm kể cả trường hợp không bị phía nước ngoài bắt giữ; tàu cá thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh, không chấp hành quy định pháp luật về điều kiện hành nghề, thuộc đối tượng có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm cảnh báo, răn đe. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm thuyền nghề giã cào bay khai thác trái phép, không để phát sinh phức tạp trên biển, gây bức xúc trong ngư dân.

Cùng đó, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã vào cuộc quyết liệt, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi khai thác IUU theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là các hành vi vi phạm về IUU xảy ra phổ biến như tàu cá không đăng ký, hoạt động không có giấy phép hoặc giấy phép khai thác đã hết hạn; hoạt động sai nghề ghi trong giấy phép; không lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá; không mở thiết bị VMS hoặc sử dụng các biện pháp vô hiệu hóa hoạt động của thiết bị khi tàu hoạt động trên biển; thuyền nghề giã cào bay hoạt động sai tuyến; không khai báo, không ghi, không nộp nhật ký khai thác khi tàu cá ra vào cảng cá,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác