Tháo gỡ khó khăn về việc lắp đặt, giám sát, vận hành và quản lý hệ thống giám sát tàu cá (18-07-2022)

Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số  4299/BNN-TCTS gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố ven biển về việc xử lý các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá.
Tháo gỡ khó khăn về việc lắp đặt, giám sát, vận hành và quản lý hệ thống giám sát tàu cá
Ảnh minh họa

Qua cuộc họp ngày 16/6/2022 với các đơn vị cung cấp thiết bị VMS và các địa phương 28 tỉnh, thành phố ven biển đánh giá tình hình và giải pháp tháo gỡ khó khăn về việc lắp đặt, giám sát, vận hành và quản lý hệ thống giám sát tàu cá, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo một số việc như sau:

Về công tác lắp đặt thiết bị: Các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt theo quy định. Đối với các tàu chưa lắp đặt, phải rà soát xác định rõ hiện nay tàu đó nằm ở đâu, giám sát quản lý và báo cáo hàng tháng về Bộ Nông nghiệp và PTNT. Rà soát và xác thực thông tin tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS trên hệ thống để thống nhất thông tin giữa lắp đặt thực tế và hiển thị trên hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản. Các địa phương chưa ban hành Quy trình lắp đặt, tháo dỡ, thay thế thiết bị cần khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện (hiện nay, có 5/28 địa phương đã ban hành quy trình lắp đặt, tháo gỡ thiết bị gồm: Quảng Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Trà Vinh, Cà Mau).

Công tác vận hành: Các địa phương chưa tổ chức trực vận hành hệ thống giám sát tàu cá 24/7, khẩn trương sắp xếp, bố trí nhân lực để trực 24/7 và ban hành đầy đủ các quy trình xử lý tàu cá vi phạm. Phối hợp trả lời kết quả xử lý vụ việc khi nhận được Thông báo tàu cá vi phạm từ Tổng cục Thủy sản cho đến kết thúc vụ việc.

Công tác tuyền truyền và thực thi pháp luật: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng, các cảng cá trong việc sử dụng hệ thống giám sát tàu cá cho việc kiểm tra xuất, nhập bến, truy suất nguồn gốc. Các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho ngư dân các quy định về việc lắp đặt, sử dụng thiết bị VMS; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về giám sát hành trình tàu cá. Tăng cường xử lý vi phạm hành chính liên quan đến tàu cá vi phạm quy định về thiết bị VMS để đủ sức răn đe. Các cảng cá, lực lượng biên phòng kiên quyết không cho ra khơi đối với các trường hợp tàu cá không có tín hiệu giám sát hành trình trên hệ thống, thiết bị không có niêm phong kẹp chì hoặc bị hỏng.

Các địa phương thường xuyên thành lập các đoàn thanh, kiểm tra việc thực hiện của ngư dân, doanh nghiệp liên quan tới thiết bị giám sát hành trình, chủ thể nào thực hiện không nghiêm túc cần có biện pháp xử lý triệt để.

 Đối với các đơn vị cung cấp thiết bị VMS khẩn trương khắc phục triệt để những tồn tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân thực hiện quy định pháp luật khi khai thác trên biển và phòng chống khai thác IUU; phối hợp với Tổng cục Thủy sản và các cơ quan quản lý thủy sản các tỉnh xác định nguyên nhân mất kết nối trên biển hàng ngày và có trách nhiệm hỗ trợ ngư dân kịp thời trong việc khắc phục sự cố của thiết bị do đơn vị mình cung cấp.

 Phối hợp với các địa phương rà soát và cập nhật các trường thông tin tàu cá vào hệ thống giám sát tùa cá Tổng cục Thủy sản theo các thông tin, dữ liệu được quy định, đặc biệt lưu ý chuẩn hóa các thông tin về chủ tàu, số điện thoại chủ tàu, chiều dài tàu, nghề nghiệp. Chuẩn hóa mã tỉnh để đưa các tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình về đúng địa phương tàu cá đăng ký để quản lý,..

Đồng thời, khẩn trương rà soát mẫu kẹp chì đảm bảo chất lượng khi hoạt động trong môi trường biển, báo cáo mã kẹp chì cho từng thiết bị và số đăng ký tàu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu giám sát tàu cá. Thực hiện nghiêm việc báo cáo thông tin cho cơ quan quản lý thủy sản địa phương khi tháo lắp thiết bị và thay thế mã kẹp chì, đảm bảo mỗi số đăng ký tàu chỉ có một mà nhận dạng thiết bị và một mã kẹp chì duy nhất, tuyệt đối không cấp kẹp chì dự phòng cho chủ tàu.

Cung cấp cho Tổng cục Thủy sản và các chi cục Thủy sản các tỉnh quy trình nội bộ của nhà cung cấp về lắp đặt, thay thế, bão dưỡng, sửa chữa và cập nhật thông tin vào hệ thống để kiểm soát; cung cấp đường dây nóng cho Tổng cục Thủy sản, công khai trên website Tổng cục Thủy sản để kịp thời xử lý các tình huống,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác