Quảng Trị: tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá còn thấp so với bình quân cả nước (07-05-2022)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị, tính đến nay, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá theo quy định mới đạt tỷ lệ 75,38%, còn thấp so với bình quân cả nước. Trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị, cần đẩy mạnh hơn nữa lắp đặt thiết bị VMS, góp phần cùng với cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Quảng Trị: tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá còn thấp so với bình quân cả nước
Ảnh minh họa

Theo thống kê, tổng số tàu cá toàn Tỉnh tính đến ngày 15/04/2022 là 2.443 chiếc với tổng công suất 136.901 CV. Trong 04 tháng đầu năm 2022, có 18 tàu cá được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; đối với khối tàu trên 24m đã thực hiện đánh dấu tàu cá 18/18 chiếc, đạt 100%; khối tàu từ 15 đến 24m là 229/235 chiếc, đạt 97%; khối tàu 12 đến15 m là 106/161 chiếc, đạt 65,83%; khối tàu dưới 12m là 445/445, đạt 100%; cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đối với nhóm tàu từ 06 đến 12m là 5/445 giấy phép;  từ 12m đến 15m là 31/161 giấy phép; từ 15m đến 24m là 167/217 giấy phép; từ 24m trở lên là 18/18 giấy phép;

 Toàn tỉnh có 235 tàu cá thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Tính đến thời điểm này có 177/235 tàu cá lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 75,38%. Số tàu cá chưa lắp thiết bị VMS là 57 chiếc. Trong đó 50 tàu cá chưa lắp đặt do đặc thù của tàu cá Quảng Trị vướng các quy định mới của Luật Thủy sản 2017 nên đang thực hiện thủ tục cải hoán tàu cá có chiều dài xuống dưới 15m hoạt động tại vùng lộng đúng quy định; dự kiến tháng 5 năm 2022, 50 tàu cá này hoàn thành thủ tục cải hoán chiều dài xuống dưới 15m và sẽ được cấp phép hoạt động tại vùng lộng. Như vậy, trong thời gian tới tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị VMS của tỉnh được nâng cao hơn.

Chi cục Thủy sản theo dõi, giám sát, ngăn chặn các tàu cá hoạt động trên biển vi phạm IUU. Số tàu mất kết nối từ 01/01/2022 đến 15/4/2022 là 12 tàu. Các tàu mất kết nối do chưa biết kiểm tra thường xuyên tín hiệu, không phát hiện được tín hiệu hay dấu hiệu mất kết nối trên thiết bị và hay bị tụt nguồn điện,.. Khi phát hiện ra các tàu mất kết nối, Chi cục Thủy sản đã thông báo đến các chủ tàu, thuyền trưởng, đồng thời có văn bản thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng được biết, yêu cầu kiểm tra kết nối thiết bị hoạt động 24/24 giờ và thuyền trưởng kiểm tra và khắc phục cho thiết bị hoạt động trở lại.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tàu cá cập cảng bốc dỡ sản phẩm thủy sản và rời cảng đi khai thác theo đúng quy định. Cơ bản các chủ tàu/thuyền trưởng tàu cá thực hiện đúng quy định về thời hạn báo trước 01 giờ khi cập cảng, rời cảng. Cụ thể số tàu báo trước 01 giờ khi cập cảng là 402 lượt, số tàu báo trước 01 giờ khi rời cảng là 414 lượt. Đối với các tàu cá không báo trước hoặc không đảm bảo thời gian báo trước thì chưa cho cập cảng, đảm bảo theo quy định mới bố trí cho cập cảng.

 Công tác giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng có “Bảng kiểm tra, đối chiếu sản lượng hàng thủy sản qua cảng” có xác nhận của chủ tàu/thuyền trưởng với các cảng cá, với kết quả 407 tàu cá/196,5 tấn sản lượng được giám sát, như vậy 100% sản lượng thủy sản qua cảng được giám sát.

Việc thu nhận nhật ký khai thác thủy sản được các cảng cá thực hiện nghiêm túc, tổ chức đối chiếu kiểm tra với giám sát hành trình tàu cá, đối chiếu danh sách tàu cá vi phạm IUU trước khi bốc dỡ thủy sản. Trường hợp các tàu cá không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì cảng cá báo cáo bằng văn bản đến Văn phòng kiểm soát nghề cá, đồng thời không cho bốc dỡ thủy sản hoặc ngăn chặn phương tiện đường bộ bốc dỡ/vận chuyển thủy sản ra khỏi cảng của tàu cá, chủ nậu. Số lượng sổ nhật ký khai thác thủy sản thu được là 406 sổ,..

Cùng đó, tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Trị khai thác trái phép trên các vùng biển nước ngoài; quản lý bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hoạt động nghề cá trên biển. Nhờ vậy, đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị không có ngư dân và tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức 04 chuyến biển tuần tra trên biển và tổ chức Đoàn thanh tra tại các cảng cá, xử lý 13 trường hợp với số tiền 32 triệu đồng,..

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, Chi cục Thủy sản đã tổ chức 04 lớp tập huấn với hơn 200 người tham gia để hướng dẫn, phổ biến các văn bản pháp luật Luật Thủy sản năm 2017, các nội dung chống khai thác IUU, các quy định pháp luật về hàng hải, quy định của cá nước trong khu vực tại 04 xã ven biển. Phát hơn 450 sổ tay người đi biển, 450 tờ bản đồ phân vùng khai thác thủy sản; 300 tờ phân định ranh giới giữa các vùng biển và 200 cuốn tài liệu quy định các điểm cơ bản trong chống khai thác IUU, quy định liên quan đến chủ tàu, thuyền trưởng và người dân thực hiện.

 Tổ chức tuyên truyền trong tháng hành động về chống khai thác IUU năm 2022 tại các cảng cá: Cửa Tùng, Cửa Việt và Bắc Cửa Việt bằng nhiều hình thức. Lồng ghép trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên biển, tại các cảng cá, công tác đăng ký, đăng kiểm và thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác thủy sản. Đồng thời Phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng các phóng sự, bản tin,…

Bên cạnh những kết quả đã làm được tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như, chưa hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS theo quy định; tàu cá đã đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cập nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) còn thấp,.. Qua kiểm tra thực tế tại cảng cá Cửa Việt, thực hiện các quy định về chống khai thác IUU chưa đáp ứng theo quy định và chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng,..

Vì vậy, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát, khoanh vùng, lập danh sách các đối tượng, nghề khai thác, các địa bàn trọng điểm,... đã vi phạm và có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, nhất là vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài để tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình.

Đồng thời, tổ chức triển khai đúng quy định về công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đảm bảo theo chuỗi, giám sát sản lượng qua cảng đảm bảo công tác chống khai thác IUU; thực hiện nghiêm công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản và xác nhận thay đổi thuyền viên, chứng thực tàu cá cập và rời cảng trong sổ danh bạ thuyền viên theo đúng quy định của pháp luật.

 Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU đảm bảo kịp thời, cập nhật đầy đủ để cộng đồng ngư dân ven biển và các thành phần có liên quan nắm, tuân thủ thực hiện. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định,..

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá xuất và nhập bến; cương quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi và quản lý chặt chẽ lao động nghề cá theo quy định của pháp luật về lao động; kiểm tra số lượng và chức danh thuyền viên ra khơi, tránh trường hợp tàu cá ra khơi không đảm bảo số lượng thuyền viên theo quy định, không có thuyền trưởng hoặc có thuyền trưởng nhưng không đăng ký trong sổ danh bạ thuyền viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản,..

 UBND các huyện ven biển: Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển thủy sản bền vững, về IUU một cách hiệu quả, thường xuyên; có kế hoạch theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời tàu cá vi phạm khai thác IUU, nhất đi khai thác vùng biển nước ngoài.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy Đảng, chính quyền ở xã, thị trấn, đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, thị trấn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao về chống khai thác IUU.

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức làm việc với chính quyền địa phương và các chủ tàu cá chưa chấp hành các quy định về chống khai thác IUU; kiểm tra, rà soát cho chủ tàu ký cam kết không để vi phạm khai thác IUU và các tàu đã tham gia ký cam kết nhưng có vi phạm hoặc nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp quản lý,...

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác