Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn thấp so với bình quân cả nước, mới đạt 82,97% (13-10-2021)

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) là một trong những giải pháp quan trọng để quản lý tàu cá, được Uỷ ban châu Âu (EC) khuyến nghị Việt Nam trong nỗ lực khắc phục “Thẻ vàng” của EC. Tuy nhiên, tính đến nay, tỷ lệ lắp đặt thiết bị VMS mới đạt 82,97%, còn thấp so với bình quân cả nước.
Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn thấp so với bình quân cả nước, mới đạt 82,97%
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi, tính đến hết tháng 9/2021, toàn tỉnh có 2.763 tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS trên tổng số 3.330 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 82,97%.

Tổng số tàu cá của Tỉnh đã đăng ký là 4.768 chiếc, đăng kiểm là 1.326 chiếc; đánh dấu tàu cá chiếm tỷ lệ trên 95% tổng số tàu cá đã đăng ký, trong đó 100% tàu cá đã đăng kiểm thực hiện đánh dấu tàu cá; tàu cá được cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch là 3.285 chiếc/4.768 chiếc, đạt tỷ lệ 68,9%, trong đó tàu các có chiều dài từ 15 mét trở lên là 2.922/3.330 chiếc, đạt tỷ lệ 88,95%; thu hồi giấy phép khai thác thủy sản là 06 giấy phép. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 05 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản là Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á và Sa Huỳnh; 04 Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá (Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Mỹ Á và Sa Huỳnh) để kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và tàu cá ra vào cảng nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất, nhập bến, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, thu nhật ký khai thác thủy sản, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được triển khai thực hiện theo quy định. Trong tháng 9 năm 2021, không có tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ. Tính từ đầu năm 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính 20 trường hợp/21 đối tượng/tổng số tiền là 197.500.000 đồng.

Ngoài ra, triển khai thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyến nghị của EC, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Các sở, ban, ngành và các địa phương có biển đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017, phổ biến kiến thức, giáo dục ngư dân không vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là vi phạm vùng biển nước ngoài được các Sở, ngành, địa phương thực hiện thường xuyên. Nhờ vậy, nhận thức của ngư dân trên địa bàn tỉnh đối với việc chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn Tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tình hình ngư dân và tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép tuy được kiểm soát, ngăn chặn nhưng chưa bền vững, vẫn còn diễn biến phức tạp.

Công tác lắp đặt thiết bị VMS là một trong số những công cụ quan trọng để quản lý hoạt động khai thác trên biển của tàu cá. Tuy nhiên, đến nay Quảng Ngãi vẫn chưa đạt lộ trình đề ra theo quy định, tỷ lệ lắp đặt thiết bị VMS còn thấp so với bình quân cả nước, mới đạt 82,97%; tỷ lệ tàu cá cấp được giấy phép khai thác thủy sản và đăng kiểm còn thấp; công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển chưa được thường xuyên và chưa ngăn chặn triệt để tàu cá vi phạm khai thác IUU,..

Vì vậy, để triển khai thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân nắm và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản; Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chống khai thác IUU,..

Tăng cường thực thi pháp luật đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, tại các cửa biển, cảng cá chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo các hành vi vi phạm khai thác IUU được phát hiện, ngăn chặn; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ để mang tính răn đe; hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng kiểm, đăng ký để tàu cá đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản nhằm đảm bảo 100% tàu cá có giấy phép khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển; xử lý đối với tàu cá đang hoạt động nhưng chưa lắp đặt thiết bị VMS để sớm hoàn thành việc lắp đặt,..

 Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản tại cảng, thu nhật ký khai thác thủy sản và xác nhận, chứng nhận thủy sản từ khai thác; chú trọng thực hiện giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đảm bảo độ tin cậy trong công tác truy xuất nguồn gốc, ghi chép và lưu trữ hồ sơ đầy đủ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định,.. đảm bảo phục vụ hoạt động khai thác thủy sản và chống khai thác IUU.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác