Khánh Hòa đẩy mạnh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (09-09-2021)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đến nay có 654 tàu cá của ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trong số 734 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định, đạt tỷ lệ 89,1 %. 
Khánh Hòa đẩy mạnh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
Ảnh minh họa

Nhằm ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần gỡ “Thẻ vàng” của Ủy bản châu Âu đối với sản phẩm khai thác của Việt Nam; tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tham mưu và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU và Luật Thủy sản năm 2017,... Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý hoạt động tàu cá trên và đẩy mạnh công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình,..

Để kiểm soát chặt chẽ và chống khai thác IUU có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, một trong những nội dung quan trọng hiện nay là việc hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Thời gian vừa qua, Tỉnh đã tập trung các giải pháp để hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS, đến nay đã có 654/734  tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 89,1% kế hoạch, hồ sơ được quản lý theo dõi và lưu trữ dữ liệu tại Chi cục Thủy sản theo quy định.

Chi cục Thủy sản tổ chức trực ban 24/7 bố trí cán bộ theo dõi tín hiệu tàu cá khi hoạt động khai thác trên hệ thống giám sát tàu cá; thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin tàu cá khi mất kết nối trên biển và theo dõi hoạt động của các phương tiện, duy trì việc thông tin liên lạc với gia đình chủ phương tiện, thuyền viên; thường xuyên trao đổi thông tin tình hình với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục kiểm ngư và các đơn vị khác, để phối hợp giám sát, quản lý các tàu cá hoạt động trên các vùng biển, nhất là các tàu cá hoạt động ở vùng biển tiếp giáp với nước ngoài và theo dõi chặt chẽ số phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền.

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng được 17 phóng sự phát trên Đài truyền hình và 18 tin thời sự tuyên truyền chống khai thác IUU.

Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá đã kiểm tra được 954 lượt tàu cá cập bến, 1.047 số lượt tàu cá xuất bến và 3.095,2 tấn sản lượng hải sản; cấp giấy xác nhận sản phẩm thủy sản từ khai thác là 63/1.197 SC/tấn hàng, cấp giấy chứng nhận là 131/ 1.737,90 lô hàng/ tấn hải sản. Trong đó, cấp chứng nhận (ICCAT) đi thị trường khác 6/19,75 lô hàng/tấn hải sản, đi thị trường EU 125/1.718,15 lô hàng/tấn hải sản; cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tàu cá 566/741 giấy/tàu.

Ngoài ra, đã tiến hành 273 đợt tuần tra trên biển, trong đó kiểm tra hành chính 440 tàu cá, tạm giữ 61 tang vật, tịch thu 15 tang vật; xử phạt hành chính 35 phương tiện với số tiền là 179.500.000 đồng .

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, tuy nhiên thời gian qua công tác theo dõi, quản lý, kiểm soát tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU thường xuyên và liên tục nên đến nay không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Cộng đồng ngư dân từng bước am hiểu pháp luật, các quy định, ranh giới về biển đảo, nhận thức của cộng đồng dân cư có chuyển biến tích cực trong việc thực thi các quy định mới của Luật Thủy sản 2017, các văn bản dưới luật, các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp IUU đã được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên.

Bên cạnh những mặt đã làm được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như, việc thực hiện đối chiếu thông tin VMS khi tàu cá cập, rời cảng còn gặp nhiều khó khăn do vẫn còn tình trạng tàu cá đã lắp thiết bị VMS nhưng thường xuyên bị mất kết nối; toàn tỉnh còn 80 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị VMS theo quy định, chiếm tỷ lệ 10,9%.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU, thời gian tới tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các ban, ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các thông tin liên quan đến công tác chống khai thác IUU; đồng thời, kiên quyết không để xảy ra tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài. Đặc biệt khẩn trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với số tàu cá còn lại và tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, các cửa biển, cảng cá; xử lý nghiêm theo quy định đối với chủ tàu cá đã được thông báo, cảnh báo nhưng vẫn không thực hiện lắp đặt thiết bị.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản và các văn bản liên quan đến việc chống khai thác IUU cho người dân,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác