Nghệ An: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá (02-09-2021)

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá theo đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 1871/BCA-C07 ngày 16/6/2021; vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ an đã có Công văn số 6358/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.
Nghệ An: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá
Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, dự báo tình hình, nguy cơ cháy, nổ đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người làm việc trên tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Đồng thời tổ chức huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đăng kiểm viên, Kiểm ngư, người được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng cá, UBND cấp huyện ven biển, UBND cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý và xử lý kịp thời khi xảy ra cháy, nổ.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế. Chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá, chủ tàu cá thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, duy trì công tác tự kiểm tra phòng cháy, chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá và khu neo đậu cho tàu cá; xây dựng quy chế phối hợp phòng cháy, chữa cháy giữa Ban quản lý cảng cá và các doanh nghiệp trong khu vực cảng. Tổ chức kiểm tra các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đăng kiểm, tuần tra, kiểm soát đối với tàu cá của Chi cục Thủy sản.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các nguy cơ cháy, nổ và biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người làm việc trên tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở trong khu vực cảng cá xây dựng quy định, quy trình thực hiện phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sản xuất, hoạt động và khi xảy ra cháy, nổ trong khu vực; kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy của tàu cá khi ra vào cửa lạch, xử lý nghiêm những chủ tàu không có đầy đủ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đảm bảo quân số, phương tiện thường trực 24/24h để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin; sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các vụ cháy, nổ trên tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư các cơ sở trong cảng cá, người đứng đầu phương tiện cố tình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghị Lộc, thị xã Hoàng Mai và Cửa Lò xây dựng quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06m thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn để đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác