Quảng Ngãi: tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá còn thấp, đạt 82,7% (01-09-2021)

Việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá đã giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các phương tiện cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tỷ lệ lắp đặt thiết bị VMS còn thấp, mới đạt 82,7%..
Quảng Ngãi: tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá còn thấp, đạt 82,7%
Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Các sở, ban, ngành và các địa phương có biển đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục ngư dân không vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là vi phạm vùng biển nước ngoài được tăng cường thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2021 cho đến nay đã có 2.754 tàu cá lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 82,7%. Trong đó, có 132 tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên lắp đặt thiết bị VMS; 2.622 tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét lắp đặt thiết bị VMS. Hiện còn 578 tàu cá chưa lắp thiết bị VMS, trong đó có 40 chiếc có chiều dài từ 24 mét trở lên. Qua hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương (đới với tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét) đã phát hiện 33 chiếc vượt ra khỏi sơ đồ trên phần mềm của hệ thống giám sát tàu cá và 99 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày. Các cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc, xử lý đối với 13 trường hợp.

Tổng số tàu cá của tỉnh đã đăng ký là 4.769 chiếc, đăng kiểm là 1.253 chiếc; đánh dấu chiếm tỷ lệ trên 95% tổng số tàu cá đã đăng ký, trong đó 100% tàu cá đã đăng kiểm thực hiện đánh dấu tàu cá. Tổng số tàu cá được cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy theo hạn ngạch là 3.204 /4769 chiếc, đạt tỷ lệ 67,2%, trong đó tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên là 2.863/3.332 chiếc, đạt tỷ lệ 85,9%. Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản là 06 giấy phép.

Trong tháng 8 năm 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp/03 đối tượng/tổng số tiền 20.000.000 đồng theo quy định. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp/13 đối tượng /tổng số tiền 59.500.000 đồng. 

Toàn tỉnh có 10 Trạm kiểm soát Biên phòng, 05 cảng cá Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á và Sa Huỳnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản; 04 Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Mỹ Á và Sa Huỳnh. Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất, nhập bến qua Trạm kiểm soát Biên phòng và ngư dân xuất nhập cảng qua cảng cá, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, thu nhật ký khai thác thủy sản, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành chống khai thác IUU được tăng cường; việc tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định về chống khai thác IUU được thực hiện thường xuyên; ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm khai thác IUU.  Tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép tuy được kiểm soát, ngăn chặn nhưng chưa bền vững. Trong tháng 8/2021 ghi nhận một số tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép bị bắt giữ, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, tỷ lệ tàu cá cấp được giấy phép khai thác thủy sản, đăng kiểm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá còn thấp. Việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, tại các cửa biển, cảng cá chưa thường xuyên; giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá và truy xuất nguồn gốc chưa chưa chặt chẽ. Một số hành vi vi phạm như: hoạt động khai thác sai vùng, sai nghề, không có giấy phép khai thác thủy sản,… khó phát hiện và xử lý; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân chưa tốt,..

Chính vì vậy, trong thời gian tới tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, các cửa biển, cảng cá; giám sát chặt chẽ sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa lắp đặt thiết bị VMS để hoàn thành lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị VMS theo quy định, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tàu cá cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp góp phần sớm gỡ “Thẻ vàng” của EC.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác