Thanh Hóa: Khẩn trương hoàn thành lắp đặt và kích hoạt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (27-08-2021)

Để đảm bảo quyền lợi cho các chủ tàu cá được thụ hưởng chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố ven biển, các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và Chi cục Thủy sản khẩn trương rà soát và kích hoạt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.
Thanh Hóa: Khẩn trương hoàn thành lắp đặt và kích hoạt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
Ảnh minh họa

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 885 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) đã được kích hoạt trên Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển đã có 1.054 tàu cá lắp đặt thiết bị GSHT, trong đó có 169 tàu cá đã lắp đặt nhưng chưa được kích hoạt trên hệ thống (Hậu Lộc 21 tàu, Hoằng Hóa 03 tàu, TP Sầm Sơn 27 tàu, Quảng Xương 16 tàu, TX Nghi Sơn 102 tàu).

 Để đảm bảo quyền lợi cho các chủ tàu cá được thụ hưởng chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh, đảm bảo tiến độ lắp đặt, kích hoạt xong trước ngày 30/8/2021; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố ven biển, Giám đốc các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thực hiện nội dung sau:

UBND các huyện, thị, thành phố ven biển:

Đôn đốc các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo hoàn thành kích hoạt xong trước 30/8/2021; Hàng ngày, thực hiện rà soát những tàu cá chưa được kích hoạt trên địa bàn, kịp thời đấu mối với đơn vị cung cấp, Chi cục Thủy sản để đảm bảo các chủ tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được kích hoạt trước 30/8/2021 để được thụ hưởng chính sách.

Các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá:

Khẩn trương kích hoạt thiết bị giám sát hành trình đã lắp đặt trên tàu cá, hoàn thành kích hoạt xong trước 30/8/2021 để các chủ tàu cá được thụ hưởng 2 chính sách theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh. Nếu thiết bị GSHT đã được lắp đặt trước 30/8/2021 nhưng kích hoạt sau 30/8/2021, chủ tàu không được thụ hưởng chính sách thì đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lập danh sách tàu cá đã lắp đặt, kích hoạt trên Hệ thống giám sát tàu cá gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy sản) trước ngày 30/8/2021.

Chi cục Thủy sản:

Hàng ngày tổng hợp danh sách tàu cá kích hoạt thiết bị GSHT trên Hệ thống giám sát tàu cá, cung cấp đến các địa phương, đơn vị liên quan và báo cáo khó khăn vướng mắc về Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xuân Điểm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác