Bạc Liêu: 98,02% tàu cá đang hoạt động khai thác đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định (21-07-2021)

Thiết bị giám sát hành trình gắn trên tàu cá là công cụ để cơ quan chức năng kiểm soát được hoạt động của tàu cá và làm cơ sở để giám sát và xử phạt tàu cá vi phạm, tạo điều kiện kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thủy sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài để hoạt động khai thác thủy sản trái phép.
Bạc Liêu: 98,02% tàu cá đang hoạt động khai thác đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định
Ảnh minh họa

Triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU

Ngay sau khi Ủy ban Châu Âu (EU) ra cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương đã vào cuộc quyết liệt. Tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật được duy trì thường xuyên; Luật Thủy sản 2017 và các Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn và các quy định về khai thác IUU được triển khai đầy đủ, kịp thời; ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu cá và thuyền trưởng dần được nâng lên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu, tính đến  ngày 10/6/2021, số lượng tàu cá của tỉnh Bạc Liêu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 397/405 chiếc, chiếm 98,02% trên tổng số tàu cá hiện còn thực tế hoạt động. Lực lượng Thanh tra Thủy sản của Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy sản, Thanh tra Sở) đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra các thiết bị lắp đặt trên các tàu cá do các đơn vị cung cấp thiết bị lắp đặt. Nhìn chung, các đơn vị lắp đặt thiết bị VMS thực hiện đúng quy trình lắp đặt, quy định về kẹp chì trên thiết bị.

Qua theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá tại Chi cục Thủy sản, từ năm 2020 đến nay có 103 lượt tàu cá mất kết nối. Trong đó, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét mất kết nối là 98 lượt tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên là 05 lượt tàu. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Văn phòng đại diện Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá Gành Hào thường xuyên liên hệ chủ tàu cá, thuyền trưởng đề nghị chủ tàu cá, thuyền trưởng sớm khắc phục. Đồng thời, lập danh sách các tàu cá mất kết nối trên 10 ngày gửi đến các Đồn Biên phòng để phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở. Đến nay chưa có trường hợp nào bị xử lý hành chính.

Cũng theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, qua theo dõi trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá tại Chi cục Thủy sản vào tháng 3 năm 2021 có một số tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài (In-đô-nê-xi-a). Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, việc vi phạm vùng biển nước ngoài qua hệ thống giám sát hành trình là do các tàu cá này đã tự ý tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình gửi qua  tàu cá khác trước khi bị In-đô-nê-xi-a bắt giữ. Những trường hợp tàu cá vi phạm này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xử phạt hành chính theo đúng quy định.

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 64 chủ tàu cá, với tổng số tiền là 604 triệu đồng. Trong đó, lực lượng Thanh tra chuyên ngành Thủy sản đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 11 chủ tàu cá, với số tiền là 50.500 nghìn đồng trong năm 2020; sáu tháng đầu năm 2021 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 8 chủ tàu cá, với số tiền là 94.500 nghìn đồng . Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 18 chủ tàu cá, với số tiền là 87.500 nghìn đồng trong năm 2020; sáu tháng đầu năm 2021, đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 27 chủ tàu cá, với số tiền là 371.500 nghìn đồng.

Từ đầu năm 2021 cho đến nay đã có 945 tàu cá cập cảng, bốc dỡ thủy sản với khối lượng là 15.278 tấn; đã kiểm tra 485 tàu cá rời cảng và 59 tàu cá cập cảng. Đã thực hiện  xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác là 58 giấy với khối lượng là 1.852.090 kg và đã cấp 75 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác với khối lượng là 1.327.488 kg.

Một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục IUU trong thời gian tới

Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU. Các ngành, các cấp, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định, hình thức xử lý vi phạm của một số nước, nhưng vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Tàu cá bị cảnh báo mất tín hiệu kết nối từ năm 2020 đến nay còn nhiều,  thiết bị VMS mất kết nối do bị lỗi, khắc phục chưa kịp thời vì tàu cá đang hoạt động khai thác trên biển. Cảng cá Gành Hào là cảng cá chỉ định để xác nhận nguyên liệu thủy sản từ khai thác, tuy nhiên chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, mặt bằng hẹp chưa đáp ứng đủ nhu cầu khai thác, kinh doanh thủy sản của các doanh nghiệp và dịch vụ hậu cần nghề cá; Các tàu cá khai thác thủy sản cập bến, bốc dỡ thủy sản tập trung ở các vựa thu mua bên ngoài, không qua cảng cá nên kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá cập bến, bốc dỡ thủy sản chưa cao; gây khó khăn trong công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

Mặt khác, chủ tàu cá, thuyền trưởng thực hiện việc khai báo trước 01 giờ khi cập cảng, rời cảng theo quy định còn rất ít, gây khó khăn cho công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ tại cảng; chưa thực hiện việc nộp nhật ký khai thác, thu mua ngay sau khi tàu cá cập cảng theo quy định. Lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật về khai thác thủy sản trên vùng biển và tại cảng cá của tỉnh hiện còn mỏng, phương tiện tàu kiểm tra xuống cấp khó thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, điều kiện sóng gió lớn và hoạt động xa bờ.

Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC, tỉnh Bạc Liêu đặc biệt chú trọng, quan tâm việc ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định liên quan về chống khai thác khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để người dân biết thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền để nâng cao nhận thức xã hội về tác hại của khai thác IUU đối với sự phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản; tiếp tục tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt thủy sản; hướng dẫn chủ tàu cá, thuyền trưởng hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp trên các vùng biển chồng lấn với các nước trong khu vực.

Ngoài ra, xử lý nghiêm chủ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài hoặc môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép; Công tác kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp mở rộng cảng cá Gành Hào theo đúng tiêu chí cảng cá loại II, đủ khả năng đáp ứng cho tàu cá trong và ngoài tỉnh khác; Ban quản lý cảng cá thực hiện các quy định để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại khu vực cảng cá theo quy định; Bắt buộc chủ tàu cá khai thác xa bờ hoặc thuyền trưởng phải thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác đúng quy định; Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra trên biển, tại các cảng cá, tập trung vào đối tượng thường có hành vi khai thác bất hợp pháp, vào vùng biển có nhiều tàu cá qua lại, khu vực thường xuyên có hành vi vi phạm để lập biên bản xử phạt hành chính nghiêm theo quy định các tàu cá vi phạm; Kiểm soát chặt chẽ tàu cá và thuyền viên xuất bến và nhập bến, kiên quyết không cho ra khơi đối với tàu cá không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm không có giấy phép khai thác thủy sản; không trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn hàng hải trên tàu cá theo quy định.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là các hành vi tồn tại trong thời gian qua như: không ghi, ghi không đúng, ghi không đầy đủ, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định; không báo trước cho tổ chức quản lý cảng cá khi cập cảng, rời cảng; các đơn vị lắt đặt thiết bị giám sát hành trình không thực hiện kẹp chì thiết bị, không cập nhật dữ liệu thiết bị lên hệ thống,... Tiếp tục tổ chức vận động ngư dân thực hiện việc lắp đặt, vận hành thiết bị VMS theo quy định; không cấp giấy phép khai thác thủy sản, không cho ra cửa cảng đối với tàu cá không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đã lắp đặt nhưng mất kết nối trên hệ thống giám sát.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác