Ninh Bình: 100% tàu cá có chiều dài trên 24 mét lắp thiết bị giám sát hành trình (18-07-2021)

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Ninh Bình: 100% tàu cá có chiều dài trên 24 mét lắp thiết bị giám sát hành trình

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình, để triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác định chủ tàu cá và tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Mặt khác, đề nghị UBND huyện Kim Sơn tổ chức cho các chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo quy định.

 Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Kim Sơn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung về việc tăng cường kiểm soát khai thác IUU.

 Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (VMS), tỉnh Ninh Bình có tổng số tàu cá là 83 chiếc. Trong đó, có 04 tàu cá chiều dài trên 24 mét, 33 tàu cá có chiều dài từ 12 mét đến 15 mét, 46 tàu cá có chiều dài từ 6 mét đến dưới 12 mét. Số tàu cá có chiều dài trên 24 mét đã triển khai việc lắp đặt thiết bị VMS đúng quy định là 04/04 chiếc, đạt tỷ lệ 100%. Trong quá trình triển khai việc lắp đặt đã đảm bảo đúng quy trình và thực hiện đúng quy định kẹp chì trên thiết bị VMS.

 Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức trực 24/24 giờ và phối hợp xử lý thông tin với Phòng Giám sát tàu cá (Trung tâm Thông tin thủy sản – Tổng cục Thủy sản) để kịp thời thông báo theo đúng quy định; chỉ đạo Chi cục Thủy sản triển khai đúng theo kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực hiện các quy định khai thác hải sản IUU tại vùng biển tỉnh Ninh Bình; phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý tàu ra cảng và vào cảng để kiểm tra đối chiếu các thông tin ghi trong sổ nhật ký so với sản lượng, thành phần loài trên tàu cá.

Việc kiểm tra tàu cá ra cảng và vào cảng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 10 tháng 6 năm 2021 đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm tra, kiểm soát là 2.400 lượt tàu cá rời cảng và 2.400 lượt tàu cá nhập cảng.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo đúng quy định. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các cơ quan có chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đã xử lý 34 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước là gần 257 triệu đồng.

Nhìn chung, việc thực hiện chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Công tác theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động của tàu cá trên biển được chặt chẽ, góp phần hạn chế tàu cá trong và ngoài tỉnh vi phạm khai thác IUU.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, thời gian tới tỉnh tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, không để tàu thuyền và ngư dân đi khai thác vùng biển nước ngoài, nếu cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các văn bản pháp luật, các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh Ninh Binh về chống khai thác IUU cho chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân, để góp phần hiệu quả trong công cuộc chống khai thác IUU năm 2021.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác