Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành Quy trình lắp đặt, tháo gỡ, bảo hành, tạm ngưng sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá (17-04-2021)

Thực hiện văn bản số 7618/BNN-TCTS ngày 03/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thống nhất sử dụng dữ liệu tàu cá từ phần mềm Vnfishbase và hoàn thành việc lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình (GSHT); quản lý, vận hành hệ thống giám sát tàu cá;
Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành Quy trình lắp đặt, tháo gỡ, bảo hành, tạm ngưng sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá
Ảnh minh họa

Ngày 12/4/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quy trình lắp đặt, tháo gỡ, bảo hành, tạm ngưng sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kemg theo Quyết định số 130/QĐ-SNN với các nội dung cơ bản:

 

 

 

 

 

 

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân chủ trì

Đơn vị/ Cá nhân phối hợp

 

1. Quy trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) tàu cá.

Bước 1: Thông báo nhu cầu lắp đặt thiết GSHT.

- Chủ tàu thông báo về nhu cầu lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá đến đơn vị đã được Tổng cục Thủy sản cho phép cung cấp thiết bị GSHT.

- Đơn vị xác nhận thông tin chủ tàu, cung cấp thiết bị thông tin chính xác về tính năng kỹ thuật, báo giá thiết bị GSHT và các dịch vụ kèm theo.

Chủ tàu, tổ chức, cá nhân liên quan đến tàu cá

Đơn vị, cá nhân cung cấp thiết bị

 

Bước 2: Thương thảo, ký kết, thanh lý Hợp đồng mua bán thiết bị GSHT.

- Chủ tàu cung cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, để cập nhật thông tin vào phần mềm giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản đúng quy định.

- Chủ tàu khai báo thông tin theo mẫu 01.KT và ký tên xác nhận gửi đơn vị cung cấp thiết bj GSHT.

- Thương thảo, ký kết và thanh lý Hợp đồng mua bán thiết bị GSHT (thể hiện rõ các điều khoản trách nhiệm của các bên về chất lượng thiết bị; thu, trả phí sử dụng vệ tinh hàng tháng,...).

Chủ tàu, tổ chức, cá nhân liên quan đến tàu cá

Đơn vị, cá nhân cung cấp thiết bị

 

Bước 3: Lắp đặt, niêm phong thiết bị GSHT tàu cá

- Vị trí lắp đặt thiết bị GSHT trên tàu cá phải dễ quan sát, bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất, thuận tiện cho việc theo dõi, sử dụng thiết bị (trường hợp khẩn cấp dễ điều khiển chế độ “SOS”).

Chủ tàu, tổ chức, cá nhân liên quan đến tàu cá

Đơn vị, cá nhân cung cấp thiết bị

 

 

- Thiết bị GSHT lắp đặt trên tàu cá phải niêm phong kẹp chì theo quy định của Tổng cục Thủy sản và các cơ quan quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lưu lại hình ảnh vị trí lắp đặt, tình trạng niêm phong của thiết bị GSHT trên tàu cá (cung cấp cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu);

- Lập Biên bản hoàn công, bàn giao giữa đơn vị cung cấp với chủ tàu cá.

Đơn vị, cá nhân cung cấp thiết bị

Chủ tàu, tổ chức, cá nhân liên quan đến tàu cá

 

Bước 4: Hướng dẫn bảo quản, sử dụng thiết bị GSHT tàu cá.

- Hướng dẫn chủ tàu hoặc người có liên quan đến tàu cá bảo quản, sử dụng thiết bị GSHT. Trên tàu cá phải có hướng dẫn lắp đặt thiết bị, hướng dẫn sử dụng, số điện thoại hỗ trợ 24/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp thiết bị.

- Hướng dẫn chủ tàu cá sử dụng các chức năng của thiết bị GSHT (sử dụng quan APPS); Cung cấp các khuyến cáo liên quan trong quá trình sử dụng thiết bị GSHT.

Đơn vị, cá nhân cung cấp thiết bị

Chủ tàu, tổ chức, cá nhân liên quan đến tàu cá

 

Bước 5: Đưa dữ liệu tàu cá lên Hệ thống, phần mềm giám sát tàu cá của TCTS.

- Thu thập, lưu giữ, nhập đầy đủ, dữ liệu về tình hình hoạt động của tàu cá thông qua thiết bị GSHT.

- Cập nhật dữ liệu vào phần mềm giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản, đảm bảo thông tin được bảo mật theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp thu hồi, thay thế thiết bị GSHT, đơn vị cung cấp phải có văn bản, email,.. gửi đến Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để quản lý, xử lý thông tin kịp thời.

Đơn vị, cá nhân cung cấp thiết bị

Chi cục Thủy sản, Trung tâm Thông tin Thủy sản

 

Bước 6: Cập nhật thông tin, cung cấp số liệu giám sát tàu cá.

- Cập nhật, cung cấp thông tin tàu cá đã lắp đặt thiết bị GSHT vào thứ 6 hàng tuần và khi có yêu cầu đột xuất.

- Báo cáo, cung cấp số liệu cho các cơ quan, đơn vị có liên quan khi có yêu cầu.

Đơn vị, cá nhân cung cấp thiết bị

Chi cục Thủy sản, Trung tâm Thông tin Thủy sản

 

Nguyễn Bình

Ý kiến bạn đọc

Tin khác