Tập huấn nâng cao kiến thức công tác quản lý tàu cá và đảm bảo an toàn tàu cá (30-03-2021)

Vừa qua, tại Thanh Hóa, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.
Tập huấn nâng cao kiến thức công tác quản lý tàu cá và đảm bảo an toàn tàu cá

Tham dự lớp tập huấn có đại diện đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Vụ Khai thác Thủy sản, Chi cục Thủy sản các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ninh, cán bộ các huyện, xã ven biển và đại diện một số chủ cơ sở đóng, sửa tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi tập huấn, Ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản đã trình bày các nội dung liên quan đến công tác quản lý tàu cá, công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá được quy định trong Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 11/15/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các nội dung đã được làm rõ phân tích, đánh giá, so sánh điểm khác biệt của các quy định mới so với các quy định trước đây.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trình bày, phân tích, giải thích một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong  lĩnh vực Thủy sản (đặc biệt đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 11/15/2018 về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá) để các học viên tham dự nghiên cứu trao đổi.

 Đối với các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá: Ban tổ chức đã có những phân tích, hướng dẫn, minh họa các trường hợp cụ thể nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn các quy định, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kỹ thuật (trong đó có các nghiệp vụ ghi chép biểu mẫu, giấy tờ đăng kiểm tàu cá).

Tại buổi tập huấn, các học viên đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ thêm liên quan đến các vấn đề như: yêu cầu đối với cán bộ là kỹ sư được quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019, vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất; việc đánh dấu tàu cá, xử lý các trường hợp tàu cá làm bằng vật liệu vỏ nan tre, luồng, thủ tục hướng dẫn công tác đăng ký đối với các tàu cá có chiều dài dưới 20CV (nay chuyển qua đăng ký theo chiều dài tàu), thủ tục đăng ký lại tàu cá sau khi xóa đăng ký đối với tàu cá mua bán, chuyển nhượng…và một số ý kiến liên quan đến xử lý các nghề cấm, nghề mang tính hủy diệt, quy định về chức danh, định biên trên tàu cá… đã được Ban tổ chức hướng dẫn, giải thích một các cụ thể, hợp lý trên xu thế phát triển, hội nhập của lĩnh vực khai thác theo Luật Thủy sản 2017 và các quy định khác có liên quan.

Thông qua buổi tập huấn, Tổng cục thủy sản cũng đề nghị đơn vị quản lý thủy sản tại các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các quy định đến ngư dân, thắc mắc mà chủ tàu, các tổ chức, cá nhân kiến nghị đặc biệt liên quan đến công tác quản lý tàu cá, các tiêu chí đặc thù mà địa phương ban hành.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác