Sau ngày 30/9/2020, các cảng cá chưa được công bố mở theo Luật Thủy sản sẽ không được phép hoạt động (25-09-2020)

Đó là thông tin được đưa ra tại “Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản” do  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Sau ngày 30/9/2020, các cảng cá chưa được công bố mở theo Luật Thủy sản sẽ không được phép hoạt động

Hiện nay, công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 101 Luật Thủy sản và Điều 6 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.

Ngày 20/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản 4811/BNN-TCTS về việc công bố mở cảng theo quy định tại Luật Thuỷ sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước; Theo văn bản tại khoản 9 điều 73 quy định “cảng cá đang hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành tiếp tục được hoạt động và làm thủ tục đề nghị công bố mở cảng theo quy định trước ngày 01/10/2020”.

Để đảm bảo các cảng cá đủ điều kiện hoạt động từ ngày 01/10/2020 không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngư dân và việc xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương triển khai tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, khu neo đậu tránh trú bão, chỉ đạo các đơn vị liên quan, tổ chức quản lý cảng cá khẩn trương thực hiện các thủ tục công bố mở cảng cá theo quy định. Từ sau ngày 01/10/2020 những cảng cá chưa công bố mở cảng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của ngư dân và doanh nghiệp thì địa phương đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Theo thông tin của Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã công bố danh sách 61 cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, một số cảng cá không đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ nên UBND tỉnh/Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách. Hiện tại, chỉ có 57 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Hiện nay trên cả nước, cũng đã có 70 cảng cá được chỉ định cho tàu cá hoạt động tại vùng khơi vào cập cảng và 12 cảng cá chỉ định cho tàu cá nước ngoài vào cập cảng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ định và công bố danh sách 11 cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam.

Về công bố mở cảng cá theo theo Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP: Hiện nay đã có 26 cảng cá/12 tỉnh, thành phố trong cả nước được công bố mở theo Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP gồm: 19 cảng cá loại II, 07 cảng cá loại III. Hiện tại còn lại 16 tỉnh chưa có cảng cá được công bố mở hoặc chưa có cảng cá được xây dựng gồm: Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang – Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh (không có cảng cá).

Theo khoản 9 Điều 73 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP: Cảng cá đang hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (25/4/2019) tiếp tục được hoạt động và phải làm thủ tục đề nghị công bố mở cảng theo quy định trước ngày 01/10/2020. Như vậy, từ sau này 30/9/2020, các cảng cá chưa được công bố mở theo Luật Thủy sản sẽ không được phép hoạt động.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác