Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá (24-06-2019)

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch 74/KH-UBND về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT), nhóm tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên phải lắp thiết bị này trước ngày 1/7/2019. Các tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m được gia hạn đến trước ngày 1/4/2020. Riêng các tàu làm nghề lưới kéo, câu cá ngừ đại dương phải lắp trước ngày 1/1/2020.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá

Lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá được triển khai theo 3 giai đoạn, bảo đảm đến tháng 4/2020 phải hoàn thành. Tàu cá ngoài tỉnh hoạt động thủy sản trong vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu phải lắp thiết bị giám sát hành trình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quản lý, sử dụng hệ thống dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ.  

Việc lắp đặt hệ thống giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm xác định vị trí tàu thuyền và quản lý chặt chẽ, theo dõi và giám sát thường xuyên tình hình tàu cá đánh bắt trên vùng biển xa bờ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khi hoạt động trên biển. Đồng thời, đáp ứng các khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU) trong việc quản lý khai thác hải sản, chống khai thác bất hợp pháp và tiện liên lạc trong phòng, tránh thiên tai, cứu nạn, cứu hộ... 

Nguyễn Bình

Ý kiến bạn đọc

Tin khác