Nghệ An: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 4 năm 2023 ước đạt trên 21 nghìn tấn (23-05-2023)

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An, sản lượng khai thác thủy sản (KTTS) trong tháng 4 năm 2023 ước đạt 21.520 tấn, giá trị ước đạt 503 tỷ đồng; lũy kế ước đạt 58.386/kế hoạch 192.000 tấn, giá trị ước đạt 1.308 tỷ đồng, đạt 30,41% so với kế hoạch năm.
Nghệ An: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 4 năm 2023 ước đạt trên 21 nghìn tấn
Ảnh minh họa

Tính đến ngày 19/4/2023 toàn tỉnh có 3.382 tàu thuyền KTTS, trong đó, tàu cá thuộc diện phải đăng ký (có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên) là 2.485 chiếc. Nghề khai thác hải sản khá đa dạng, với nhiều loại ngư lưới cụ, tập trung chủ yếu vào 07 nhóm nghề. Trong tổng số 2.485 chiếc tàu cá thuộc diện phải đăng ký thì nghề lưới Kéo với 690 chiếc, chiếm 27,77% tổng số, nghề lưới Vây với 147 chiếc, chiếm 5,91% tổng số, nghề lưới Rê với 826 chiếc, chiếm 33,24% tổng số, nghề Câu với 116 chiếc, chiếm 4,67% tổng số, nghề Chụp với 545 chiếc, chiếm 21,93% tổng số, nghề dịch vụ hậu cần với 33 chiếc, chiếm 1,33% tổng số và nghề khác với 128 chiếc, chiếm 5,15% tổng số. Cơ cấu các nghề khai thác từng bước ổn định về số lượng tàu và phát triển chiều sâu.

Lao động KTTS không ngừng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, số lượng lao động tham gia KTTS toàn tỉnh trên 16.760 người. Sản lượng KTTS ước đạt 58.386/kế hoạch 192.000 tấn. Trong đó khai thác biển đạt 56.073 tấn, bằng 29,98% so với kế hoạch năm, bằng 93,62% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt 2.313 tấn, bằng 103,63% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, tổng số tàu cá toàn tỉnh đã được cấp đăng ký là 2.485 chiếc, đạt 100%; số tàu còn hạn đăng kiểm là 1.071/1.670 chiếc thuộc diện phải đăng kiểm, đạt 64,13% số tàu ≥ 12m, đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác; công tác đánh dấu tàu cá tại các địa phương đã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; số tàu cá đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm còn hạn là 943/1.131 chiếc, đạt 83,38% so với tổng số tàu cá phải cấp. Tổng số tàu đã cấp phép KTTS đang còn hạn 2.219/2.485 chiếc, đạt 89,30% số tàu ≥ 6m, đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác. Việc cập nhật dữ liệu tàu cá lên phần mềm VNFishbase được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Tổng số tàu cá đã cập nhật lên phần mềm đạt 100% tổng số tàu cá đã đăng ký.

Tỉnh Nghệ An có 1.108/1.131 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỷ lệ 97,97%.  Số tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị VMS 23 chiếc, chiếm tỷ lệ 2,03%. Cơ quan chức năng tổ chức trực ban 24/24 giờ nhằm theo dõi, thông tin cho chủ tàu cá về việc tàu mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển, yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật; tổng hợp, lập danh sách và trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để phối hợp, xử lý.

Hiện tại tỉnh Nghệ An có 04 cảng cá: Cảng cá Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn, Quỳnh Phương được công bố mở cảng, đều là cảng cá loại II. Trong đó, có 03 cảng cá được công bố là cảng cá chỉ định, có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Số lượt tàu thông báo cập cảng là 722 lượt; số lượt tàu được giám sát là 722 lượt với sản lượng được giám sát là 712,295 tấn; tỷ lệ sản lượng đã giám sát/sản lượng khai thác địa phương là 712,295/56.073 tấn, đạt tỷ lệ 1,27%.

Việc ghi, nộp nhật ký dần được cải thiện hơn, ngư dân đã chủ động ghi nhật ký khai thác và nộp cho cảng cá khá kịp thời, tuy nhiên chất lượng nhật ký khai thác chưa cao. Cảng cá đã tiếp nhận và kiểm tra các thông tin trong nhật ký khai thác, đảm bảo nhật ký khai thác đầy đủ theo đúng quy định, đã thu 720 nhật ký KTTS,..

Để hoạt động KTTS được hiệu quả, thời gian tới tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật thủy sản và chống khai thác IUU, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chống khai thác IUU đến với cộng đồng ngư dân và các thành phần liên quan; đôn đốc chỉ đạo quyết liệt hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép KTTS, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá theo quy định; thường xuyên rà soát, thống kê và cập nhật số lượng tàu cá địa phương vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase; tổ chức khai thác, vận hành, trực theo dõi 24/24 hệ thống giám sát tàu cá hoạt động trên biển.

Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập cảng, rời cảng theo quy định, nâng cao chất lượng công tác giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ thủy sản qua cảng; xử lý nghiêm đối với tàu cá chưa đủ điều kiện theo quy định; theo dõi, lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để theo dõi, kiểm soát và xử lý tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn của tỉnh khác để ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi khai thác IUU; tập trung nguồn lực đảm bảo ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Nghệ An khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử phạt 100% các trường hợp tàu cá Nghệ An vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển và xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định; xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị VMS theo quy định; tiếp tục tham mưu kịp thời, hoàn thiện “Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho tàu cá KTTS vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác