Cà Mau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác IUU góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC (09-03-2023)

Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Chỉ thị số  02/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.
Cà Mau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác IUU góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC
Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác IUU, đặc biệt vi phạm vùng biển nước ngoài. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung thực hiện các nội dung:

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời, chính xác về công tác chống khai thác IUU của tỉnh; phối hợp với các đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tàu cá mất tín hiệu kết nối.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Thực hiện tốt cơ chế trao đồi thông tin giữa các tỉnh, các lực lượng chức năng trên biển và quy chế phối hợp đã ký kết với các đơn vị để quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động của tàu cá và ngư dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm quy định chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị VMS; quy định cấm phát triển nghề lưới kéo, tạm dừng cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá. Thực hiện chính xác, minh bạch việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản đảm bảo; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thống kê sản lượng khai thác đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển, tàu cá ra vào cảng cá; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tập trung kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU tại các đơn vị, địa phương; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và đề xuất xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân rộng các dự án, mô hình có hiệu quả trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU. Kiểm soát chặt chẽ người và tàu cá ra, vào cửa biển; kiên quyết không cho tàu cá ra biển hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định; lập hồ sơ, danh sách quản lý, phối hợp theo dõi nhóm tàu nguy cơ cao. Tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi hoạt động tàu cá tại hệ thống giám sát để kịp thời phát hiện, phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời tàu cá có nguy cơ, dấu hiệu chuẩn bị vi phạm vùng biến nước ngoài.

Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển để xử lý các hành vi vi phạm IUU; tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, củng có hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vượt ranh giới trên biền, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Công an tỉnh: Tập trung điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc móc nối, đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; mua, chuộc trái phép tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các địa bàn có nhiều tàu cá hoạt động xa bờ, tàu cá đã vi phạm vùng biển nước ngoài; hỗ trợ thông tin dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý lao động trên tàu cá theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có tàu cá: Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các quy định pháp luật để nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp cam kết không vi phạm đối với người, phương tiện thuộc đối tượng “nguy cơ cao” vi phạm IUU.

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các biện pháp xử lý đối với tàu cá trễ hạn đăng ký, đăng kiểm; tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS mất tín hiệu kết nối trong bờ, tàu cá nằm bờ, sang bán không đúng quy định; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, hình ảnh đề chứng minh khi có yêu cầu. Chỉ đạo thực hiện thống kê, giám sát sản lượng thủy sản khai thác qua vựa, bến cá tư nhân tại các địa bàn không có cảng cá được chỉ định,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác