Cà Mau: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 02 năm 2023 ước đạt trên 19 nghìn tấn (01-03-2023)

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau, sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 02 năm 2023 ước đạt 19.230 tấn, tăng 9,77% so với cùng kỳ; lũy kế 39.163 tấn, tăng 3,07% so với cùng kỳ, đạt 16,67% so với kế hoạch. Trong đó, sản lượng tôm 748 tấn, tăng 15,08% so với cùng kỳ, lũy kế 1.544 tấn, tăng 1,15% so với cùng kỳ, đạt 15,44% so với kế hoạch.
Cà Mau: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 02 năm 2023 ước đạt trên 19 nghìn tấn
Ảnh minh họa

Theo thống kê, trong tháng 02 năm 2023 Cà Mau có 09 tàu cá được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản (KTTS); lũy kế 4.312 tàu cá, với các nghề khai thác chủ yếu là lưới vây, lưới kéo, lưới rê, câu, lồng bẫy, dịch vụ hậu cần,… Tính đến ngày 15/02/2023 tổng số lao động tham gia khai thác thủy sản là 21.079 người. Trong đó, vùng khơi 11.180 người, vùng lộng 6.524 người và vùng ven bờ 3.375 người.

Toàn tỉnh có 05 cảng cá đang hoạt động (Cà Mau, Sông Đốc, Cái Đôi Vàm, Rạch Gốc và Hố Gùi), đáp ứng 350 tàu cập cảng/ngày, sản lượng hàng hóa qua cảng khoảng 86.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, tỉnh có 03 khu neo đậu tránh trú bão với tổng sức chứa 2.600 tàu cá; trong đó, có 02 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng (Sông Đốc, Rạch Gốc) và 01 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh (Cái Đôi Vàm).

Cơ quan chức năng của tỉnh đã cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho 227 tàu, lũy kế 288 tàu; tổng số tàu cá được đánh dấu 4.312/4.312 phương tiện. Trong tháng 02/2023, chủ tàu thực hiện ký cam kết và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 60 hồ sơ, lũy kế 81 hồ sơ.

Cấp mới và gia hạn 174 giấy phép KTTS, lũy kế 360 giấy phép KTTS. Thường xuyên thực hiện và cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá của tỉnh trên hệ thống phần mềm VNFishbase; xác thực thông tin tàu cá trên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Thủy sản. 

Tỉnh Cà Mau có 1.580/1.580 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá, đạt tỷ lệ 100%, đã trừ những tàu công vụ và ngưng hoạt động. Ban quản lý các Cảng cá kiểm soát 1.892 lượt tàu cá cập, rời cảng, lũy kế 2.702 lượt tàu; sản lượng thủy sản qua cảng 2.906 tấn, lũy kế 3.798 tấn; thu 905 nhật ký KTTS, lũy kế 1.297 nhật ký.

Tại 02 cảng cá chỉ định (Sông Đốc và Rạch Gốc), Văn phòng IUU kiểm tra 100% tàu cá cập, rời cảng cá; có 2.334 lượt tàu cá cập, rời cảng, lũy kế 2.416 lượt tàu cá cập, rời cảng; lập biên bản nhắc nhở 23 tàu cá, lũy kế 23 tàu cá và yêu cầu chủ tàu cam kết KTTS theo đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2023 đến nay cấp 06 giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, với 216 tấn nguyên liệu, trong đó cá 199 tấn; mực 17 tấn; cấp 02 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, với 44 tấn nguyên liệu, trong đó cá 44 tấn.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động KTTS trên vùng biển tỉnh luôn được tăng cường, đã xử phạt 05 vụ/ 99 triệu đồng, lũy kế 08 vụ/ 121,5 triệu đồng đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU trong nước, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu, vừa mang tính cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài; thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả chỉ đạo Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành “ Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4” và các văn bản có liên quan.

Tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ, củng cố các hồ sơ có liên quan đến tàu cá của tỉnh khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng cá chỉ định và các Trạm Kiểm soát Biên phòng; quản lý chặt chẽ tàu cá ngay từ khi chuẩn bị ra biển, kể cả theo dõi, giám sát 24/24 giờ tàu cá đang hoạt động KTTS trên biển; thực hiện tốt quy chế trao đổi thông tin theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy chế phối hợp với các tỉnh, các lực lượng chức năng trên biển để quản lý, kiểm soát tàu cá, ngư dân của tỉnh. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị trong lắp đặt thiết bị VMS, cung cấp thông tin xác định nguyên nhân thiết bị VMS trên tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên biển. Xác minh, xử phạt đối với trường hợp cố tình tác động gây mất tín hiệu kết nối thiết bị VMS để tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Thực hiện tuyên truyền trực tiếp và qua phương tiện thông tin, yêu cầu ngư dân ký cam kết khi hoạt động phải đảm bảo cá quy định về chống khai thác IUU.

 Rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp xử lý, lập hồ sơ đối với các trường hợp tàu cá mất tín hiệu kết nối, tàu cá trễ hạn đăng ký, đăng kiểm, tàu nằm bờ, sang bán,… để làm cơ sở triển khai thực hiện tại các địa phương; phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung các tỉnh năng, ứng dụng phù hợp vào phần mềm để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tàu cá.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác