Nghệ An: Sản lượng khai thác thủy sản trong 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 173 nghìn tấn (22-11-2022)

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An, trong 10 tháng đầu năm 2022 sản lượng khai thác thủy sản (KTTS) ước đạt 173.391 tấn, giá trị ước đạt 4022,6 tỷ đồng; trong đó khai thác biển đạt 167.411 tấn, bằng 91,98%  so với kế hoạch năm, bằng 103,27% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt 5.980 tấn, bằng 119,6% so với kế hoạch năm, bằng 104,23% so với cùng kỳ năm trước.
Nghệ An: Sản lượng khai thác thủy sản trong 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 173 nghìn tấn
Ảnh minh họa

Qua rà soát, tính đến nay toàn tỉnh có 3.415 tàu thuyền khai thác thủy sản. Trong đó, tàu cá thuộc diện phải đăng ký có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên là 2.518 chiếc. Nghề khai thác hải sản khá đa dạng, với nhiều loại ngư lưới cụ, tập trung chủ yếu vào 07 nhóm nghề. Trong tổng số 2.518 chiếc thuộc diện phải đăng ký thì nghề lưới kéo với 698 chiếc, chiếm 27,72% tổng số, nghề lưới vây với 165 chiếc, chiếm 6,55% tổng số, nghề lưới rê với 826 chiếc, chiếm 32,80% tổng số, nghề câu với 85 chiếc, chiếm 3,38% tổng số, nghề chụp với 581 chiếc, chiếm 23,08% tổng số, nghề dịch vụ hậu cần với 35 chiếc, chiếm 1,39% tổng số và nghề khác với 128 chiếc, chiếm 5,08% tổng số. Cơ cấu các nghề khai thác từng bước ổn định về số lượng tàu cá và phát triển chiều sâu.

Lao động khai thác thủy sản không ngừng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, số lượng lao động tham gia khai thác thủy sản toàn tỉnh trên 16.943 người. Trong đó, số lao động khai thác vùng khơi là 8.687 người, số lao động khai thác vùng lộng là 3.116 người, số lao động khai thác vùng ven bờ là 5.140 người. Bốn cảng cá: Quỳnh Phương, Lạch Quèn, Lạch Vạn và Cửa Hội đã được tỉnh Nghệ An công bố mở cảng, đều là cảng cá loại II, trong đó có 03 cảng cá được công bố là cảng cá chỉ định, có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Trên cơ sở hạn ngạch được phân bổ, tỉnh Nghệ An được cấp 1.242 giấy phép KTTS ở vùng khơi; 654 giấy phép KTTS vùng lộng; 1.953 giấy phép KTTS vùng ven bờ với các nghề lưới kéo, lưới rê, lưới vây, câu, chụp, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, lồng bẫy và nghề khác.

Cũng theo số liệu thống kê, tổng số giấy chứng nhận đăng ký tàu cá toàn tỉnh đã được cấp đăng ký là 2.518 chiếc, bằng 100%; số tàu còn hạn đăng kiểm là 1.254/1.703 chiếc thuộc diện phải đăng kiểm, đạt 73,63% số tàu ≥ 12m, đạt 100% số tàu đang hoạt động khai thác; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) là 1.119/1.161 chiếc, đạt 96,38% so với tổng số tàu cá phải cấp.

Số tàu đã cấp phép KTTS đang còn hạn là 2.193/2.518 chiếc thuộc diện phải cấp phép, đạt 87,09%; số tàu ≥ 6m, đạt 100% chiếc đang hoạt động khai thác. Việc cập nhật dữ liệu tàu cá lên phần mềm VNFishbase được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Tổng số tàu cá đã cập nhật lên phần mềm đạt 100% tổng số tàu cá đã đăng ký. Tỉnh Nghệ An có 1.134/1.161 tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 97,67%. Số tàu cá chưa thực hiện việc lắp đặt VMS là 27 chiếc, chiếm tỷ lệ 2,3%. 

Trong 10 tháng đầu năm 2022, số lượt tàu thông báo cập cảng là 2.548 lượt; số lượt tàu được giám sát là 2.455 lượt, với sản lượng được giám sát là 3.869,52 tấn; tỷ lệ sản lượng đã giám sát/sản lượng khai thác địa phương là 3.869,52/167.411 tấn, đạt tỷ lệ 2,31%.

Cảng cá đã tiếp nhận và kiểm tra các thông tin trong nhật ký khai thác, đảm bảo nhật ký khai thác đầy đủ theo đúng quy định; đã thu 2.534 nhật ký KTTS, tổ chức kiểm tra 1.760 lượt tàu rời cảng và 1.774 lượt tàu cá cập cảng với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá là 3.372,36 tấn.

Chi cục Thủy sản xử phạt vi phạm hành chính 65 vụ/65 đối tượng/64 phương tiện với tổng số tiền xử phạt 214,3 triệu đồng; tịch thu 3 bộ kích điện, 15m dây điện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 64 vụ/84 đối tượng/84 phương tiện với tổng số tiền xử phạt là 644 triệu đồn; tịch thu 17 bộ công cụ kích điện và 81m dây điện.

Để đảm bảo cho hoạt động KTTS, trong thời gian tới tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo ”Thẻ vàng” của EC.

Đôn đốc chỉ đạo quyết liệt hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép KTTS, giấy chứng nhận ATTP cho tàu cá theo quy định; thường xuyên rà soát, cập nhật số lượng tàu cá địa phương vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản từ khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; theo dõi, lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để theo dõi, kiểm soát và xử lý tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn của tỉnh khác để ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi khai thác IUU.

Rà soát, xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân tại địa phương thực hiện hoạt động KTTS theo đúng quy định, đảm bảo ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU; triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác