Sản lượng thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ đầu năm 2022 đến nay ước đạt 94.000 tấn (16-06-2022)

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, trong tháng 6 năm 2022, tổng sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 14.000 tấn, lũy kế là 94.000 tấn, đạt 39,7% kế hoạch năm 2022.
Sản lượng thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ đầu năm 2022 đến nay ước đạt 94.000 tấn
Ảnh minh họa

Thời gian qua, tình hình diễn biến thời tiết giao mùa có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động khai thác đội tàu của tỉnh (chủ yếu tàu nghề lưới kéo, lưới vây ánh sáng), bên cạnh đó giá dầu tiếp tục tăng ảnh hưởng nhiều đến cường lực khai thác nên hoạt động của tàu khai thác bị gián đoạn, hiệu quả sản lượng khai thác thấp so với cùng kỳ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bến Tre tổng số tàu đăng ký tàu cá đến thời điểm hiện tại là 3.784 chiếc, trong đó tàu cá có chiều dài Lmax từ 15m trở lên là 2.063 chiếc; tàu có chiều dài Lmax từ 12m đến dưới 15m là 534 chiếc; tàu có chiều dài Lmax từ 6m đến dưới 12m là 1.187 chiếc.

Trong tháng 6 năm 2022 cơ quan chức năng đã cấp và gia hạn giấy phép là 81 tàu, lũy kế đến tháng 6/2022 là 66 tàu. Tổng đã cấp theo hạn ngạch 2.283 tàu, trong đó tàu chiều dài Lmax từ15m trở lên là 1.987 chiếc; tàu có chiều dài Lmax dưới 15m là 296 chiếc. Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre tiếp tục phối hợp các địa phương triển khai kế hoạch Đề án chuyển đổi nghề.

Về hoạt động kiểm soát tàu cá cập cảng trong tháng 6 là 185 lượt, lũy kế năm 2022 là 636 lượt. Còn đối với tàu rời cảng đi khai thác trong tháng là 240 lượt, lũy kế năm 2022 là 864 lượt. Đối với tàu cá từ 15m đến dưới 24m thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đã lắp đặt thiết bị VMS là 2.002/2.063 chiếc, đạt tỷ lệ 97,04%, có 61 tàu ngưng hoạt động.

Ngoài ra, tổ chức trực 24/24 giờ hệ thống giám sát tàu cá; lũy kế đến nay đã giám sát 35 tàu/46 lượt vượt ranh; tiếp tục phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng theo dõi tình tình tàu cá khai thác trên biển, thông báo kịp thời đến chủ tàu có tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát.

Công tác tuyên truyền và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện thường xuyên, hàng tuần thực hiện phát thanh tuyên truyền trên 10 xã có tàu cá trọng điểm và 03 cảng cá các thông tin liên quan đến thủy sản và chống khai thác IUU.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản thực hiện công tác thu mẫu, thống kê và báo cáo sản lượng, cấp và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản theo đúng quy định; duy trì công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về công tác chống khai thác IUU, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên đài truyền thanh xã và các cảng cá.

Thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định và duy trì công tác tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Quy chế phối hợp hỗ trợ theo dõi, kiểm tra tàu ngưng hoạt động của tỉnh nhà neo đậu ngoài tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát; rà soát tàu cá mất tín hiệu phát hành thông báo đến các xã có tàu mất tín hiệu kết nối phát thanh trên đài truyền thanh xã và gửi trực tiếp cho chủ tàu.

Đồng thời, triển khai công tác đăng kiểm theo yêu cầu của ngư dân và giám sát tình hình cải hoán, đóng mới tàu cá trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá; hỗ trợ trực tổ kiểm soát nghề cá tại cảng Bình Đại, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phầm tàu cá,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác