Bến Tre: Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 12 năm 2021 ước đạt 17.000 tấn (30-12-2021)

Theo báo cáo của Chi Cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 12 năm 2021 ước đạt 17.000 tấn, lũy kế năm 2021 là 238.000 tấn, đạt 101,3% kế hoạch năm, tăng 10,84% so cùng kỳ.
Bến Tre: Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 12 năm 2021 ước đạt 17.000 tấn
Ảnh minh họa

Cũng theo báo cáo trong tháng 12 năm 2021, số lượng nhật ký khai thác ngư dân nộp là 175 cuốn, lũy kế 1.762 cuốn. Hoạt động kiểm soát tàu cá cập cảng là 175 lượt, lũy kế 1.572 lượt; tàu rời cảng đi khai thác là 226 lượt, lũy kế 2.734 lượt.

Đồng thời, tổng số tàu cá đăng ký đến thời điểm hiện tại là 3.808 chiếc; tàu có chiều dài Lmax ≥ 15 m là 2.085 chiếc; tàu có chiều dài Lmax dưới 15m là 1.723 chiếc.  Lũy kế đến nay đóng mới 04 tàu; chuyển vùng 08 tàu; cải hoán 68 tàu; xóa bộ 82 tàu.

Chi cục Thủy sản tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho 168 tàu; Lũy kế 1.805 tàu, đạt 68,6 % so với tàu thuộc diện đăng kiểm. Trong tháng 12 năm 2021, cấp và gia hạn giấy phép cho 12 tàu. Lũy kế năm 2021 đã cấp và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản là 761 tàu. Tổng giấy phép đã cấp theo hạn ngạch 2.251 tàu. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương về thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2030. 

Đến nay, tổng số tàu đã lắp đặt thiết bị VMS là 2.000/2.805 chiếc, trong đó có 85 tàu ngưng hoạt động, đạt 95,9%; công tác giám sát tàu cá trong tháng 12 năm 2021, có 72 trường hợp tàu cá vượt qua ranh giới với vùng biển nước ngoài, Chi cục Thủy sản đã thông báo cho chủ tàu để kịp thời khắc phục, hiện còn 27 tàu mất tín hiệu. Lũy kế đến nay đã giám sát 110 tàu/225 lượt vượt ranh. Chi cục Thủy sản phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát hành các thông báo tàu vượt ranh giới trên biển và giám sát các phương tiện có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoạt động khai thác thủy sản trên biển đến chủ tàu cá.

Bên cạnh đó, thực hiện 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng số cơ sở, phương tiện thanh tra, kiểm tra, thẩm tra hồ sơ 18 tàu cá , lũy kế là 197 chiếc. Ngoài ra, duy trì công tác phát thanh tuyên truyền tại các xã trọng điểm có tàu cá và các cảng cá, nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực thủy sản và chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện nhiều bản tin trên báo Đồng Khởi, nội dung về chống khai thác IUU,..

Để hoạt động khai thác thủy sản được đảm bảo hiệu quả, Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre đưa ra kế hoạch hoạt động trong tháng 01 năm 2021 như sau: Duy trì công tác thu mẫu, thống kê và báo cáo sản lượng; cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản theo yêu cầu, quy định pháp luật; phối hợp với cảng cá Bình Đại, Ba Tri thực hiện tốt công tác kiểm soát tàu cá cập cảng và rời cảng theo quy định.

Mặt khác, thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm theo quy định; tiếp tục tăng cường công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát; tổ chức  thực hiện công tác kiếm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giám sát tàu cá cải hoán, đóng mới trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của chủ tàu; tổ chức lưu trữ hồ sơ đăng kiểm, hồ sơ xét duyệt thiết kế tàu cá và thẩm định và cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá,..

Thực hiệc công tác kiểm tra, thanh tra lĩnh vực thủy sản theo kế hoạch năm 2022 và  thường xuyên tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của cấp trên về công tác chống khai thác IUU, về kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên đài truyền thanh xã và các cảng cá.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác