Nhiều năm qua, tỉnh Phú Yên không có tàu cá vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý (03-12-2021)

Nhiều năm qua, tỉnh Phú Yên luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.
Nhiều năm qua, tỉnh Phú Yên không có tàu cá vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý
Ảnh minh họa

Nỗ lực khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng”  của EC

Hơn hai năm qua tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp chống khai thác IUU như khuyến nghị của EC; đồng thời áp dụng nhiều biện pháp “mạnh” đối với những trường hợp vi phạm; bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân, trọng tâm là các quy định về chống khai thác IUU.

          Mặt khác, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển qua thiết bị giám sát hành trình (VMS), xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu cá ngay tại cảng cá; yêu cầu các thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay, tỉnh Phú Yên không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Phú Yên hiện có 4.106 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên, gồm 2.676 tàu cá chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 12 mét hoạt động vùng ven bờ; 775 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản vùng lộng; 655 tàu cá chiều dài 15 mét trở lên đã cấp giấy phép hoạt động khai thác hải sản tại vùng khơi; trong đó có 641 tàu cá  chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét; 14 tàu cá chiều dài từ 24 mét trở lên.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đã thực hiện cấp mới và cấp lại 305 giấy phép khai thác thủy sản. Tính đến 31/8/2021, đã lắp đặt và vận hành 626 thiết bị VMS trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên (đạt 95,57%). Thực hiện nghiêm việc đánh dấu tàu cá, đăng ký tàu cá, đăng kiểm tàu cá và kẻ số đăng ký tàu cá theo quy định. (tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được đánh dấu đạt 95,57%). Cập nhật 100% số liệu tàu cá đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase.

Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng cá thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá rời, cập cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ghi và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định. Đã tổ chức điều động tàu thanh tra thủy sản thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra trên biển về khai thác IUU; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo quy định.

Tính đến ngày 13/10/2021, đã kiểm tra, kiểm soát 2.802 lượt tàu cá rời cảng; 2.634 lượt tàu cá cập cảng; chủ tàu nộp sổ nhật ký khai thác đạt 2.556 sổ; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đạt 7.748.324 kg; xác nhận sổ danh bạ thuyền viên 5.617 lượt,..

Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương, trong thời gian tới tỉnh Phú Yên rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU phù hợp với tình hình của địa phương và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tập trung phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ban, ngành liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU.

 Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, quy định về chống khai thác IUU; hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS trong năm 2021; hoàn thành việc đánh dấu tàu cá theo quy định. Bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý dữ liệu tàu cá qua VMS, xử phạt nghiêm các tàu cá có hành vi vi phạm khai thác IUU.

Ngoài ra, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, nhất là cấp xã/phường/thị trấn; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố ven biển thuộc tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác chống khai thác IUU, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác