Bình Định: Sản lượng thủy sản khai thác trong 11 tháng năm 2021 ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ (23-11-2021)

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, trong 11 tháng năm 2021 sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 9.855 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ.
Bình Định: Sản lượng thủy sản khai thác trong 11 tháng năm 2021 ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Cụ thể, tháng 11 năm 2021 sản lượng khai thác thủy sản biển ước đạt 14.000 tấn, trong đó, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 450 tấn. Lũy kế: sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 9.855 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ.

Đối với khai thác xa bờ có khoảng 740 tàu cá hoạt động vùng khơi tham gia khai thác thủy sản trên tất cả các ngư trường trong cả nước gồm các nghề: lưới vây có khoảng 385 tàu, nghề câu 250 tàu, nghề chụp 65 tàu, các nghề khác 45 tàu. Khai thác ở các ngừ trường gần bờ và lộng, có khoảng 2.100 tàu gồm các nghề  lưới rê, nghề câu, mành, kéo,...

Tính đến nay, trên toàn tỉnh Bình Định có 3.140 tàu cá đủ điều kiện tham gia đăng ký khai thác vùng biển xa và có 1.454 tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản, chiếm 25% tổng số tàu cá đăng ký. Chi cục Thủy sản tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai việc thanh tra, tuần tra, kiểm soát để xử phạt các trường hợp tàu cá vi phạm theo quy định.

Để đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản, kế hoạch trong tháng 12 năm 2021 sẽ phối hợp với Ban quản lý các cảng cá trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất, đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi khai thác, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu thủy sản khai thác trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời giúp ngư dân khắc phục khó khăn, yên tâm bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện 02 mô hình sử dụng công nghệ Nano trong bảo quản sản phẩm cá ngừ.

Bên cạnh đó, hỗ trợ, đôn đốc và giám sát các địa phương đã đăng ký tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo dõi, hỗ trợ và giám sát hoạt động của Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản 4 xã/phường khu vực biển vịnh Quy Nhơn. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Ngoài ra, tổ chức tập huấn, tuyên truyền trực tiếp đến người dân có tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường hoạt động ở các tỉnh phía Nam; vận động ngư dân cam kết không hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép ở vùng biển thuộc chủ quyền của nước ngoài; tham mưu Uy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, hướng dẫn việc cấp giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác