Kiên Giang: Quyết tâm chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (04-10-2021)

Thực hiện Thông báo kết luận số 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu (EC); Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/9/2021 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Kiên Giang: Quyết tâm chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Ảnh minh họa

Kế hoạch đã thể hiện quyết tâm của tỉnh Kiên Giang trong việc chống khai thác IUU, bằng các các giải pháp chính sách và giải pháp thực thi pháp luật xử lý nghiêm những tàu cá vi phạm với mục tiêu chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài trong năm 2021, cụ thể là:

Thứ nhất, kiểm tra đến từng địa phương cấp xã có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để nắm tình hình, có biện pháp chỉ đạo, xử lý, kịp thời, hiệu quả. Biểu dương khen thưởng kịp thời và xử lý đối với đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ nhất là người đứng đầu địa phương có tàu vi phạm nhiều năm liền không có chuyển biến.

Thứ hai, tiến hành xây dựng dự án điều tra nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản tại địa phương, song song với đó triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi biển theo hướng bền vững.

Mặt khác triển khai xây dựng dự án điều tra các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng, sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác thủy sản, đội tàu cá đảm bảo phát triển nghề cá địa phương bền vững; xây dựng các chính sách hỗ trợ về chuyển đổi ngành nghề để tạo sinh kế ổn định cho ngư dân, hỗ trợ phí vệ tinh đối với thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Ngoài ra, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và triển khai quyết liệt các giải pháp để quản lý hoạt động của tàu cá địa phương, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Thứ ba, bổ sung kinh phí, mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng có liên quan để có đủ điều kiện quản lý, tuần tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá vi phạm khai thác IUU. Bố trí kinh phí xây dựng các cảng cá đảm bảo đủ tiêu chí để công bố cảng cá theo Luật Thủy sản; đóng mới tàu kiểm ngư đảm bảo đủ nguồn lực tuần tra, kiểm soát trên biển ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Thứ tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nhân sự làm công tác thủy sản cho các ngành, các địa phương phù hợp, đủ sức hoạt động có hiệu quả; trước mắt tăng cường lực lượng để bố trí cho tàu kiểm ngư và khẩn trương thành lập Chi cục Kiểm ngư để thực hiện nhiêm vụ được giao. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững, đặc biệt là quy định về chống khai thác IUU đảm bảo về chất lượng, thời lượng đến cấp xã, phường, tổ chức, cá nhân có liên quan và ngư dân ven biển; nêu gương điển hình để động viên, khích lệ những nơi làm tốt và chưa tốt công tác chống khai thác IUU. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Kiên quyết xử lý tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài

Song song với những giải pháp, chính sách quản lý đồng bộ để đưa nghề cá phát triển bền vững; trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang kiên quyết thực thi xử lý những trường hợp tàu cá vi phạm trong khai thác hải sản.

Căn cứ quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép và các hành vi phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm; đặc biệt là số tàu cá do các lực lượng Kiểm ngư, Hải quân, Cảnh sát biển phát hiện, cung cấp thông tin.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá xuất bến mà không đảm bảo các điều kiện theo quy định; phối hợp vận động chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm khai thác IUU, đảm bảo các điều kiện theo quy định trước khi tàu cá xuất bến đi khai thác hải sản trên biển, đặc biệt là việc lắp đặt, đảm bảo hoạt động của thiết bị VMS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điều tra, củng cố hồ sơ, khởi tố, xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá và ngư dân Kiên Giang đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu làm sai lệch thông tin, hồ sơ chứng cứ… để trục lợi trong quá trình thực thi nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU.

Kiên quyết đấu tranh đối với các nước bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Kiên Giang trên vùng biển Việt Nam, vùng chồng lấn, chưa phân định giữa hai nước. Cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các lực lượng chức năng để làm cơ sở đấu tranh, điều tra, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phải thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác IUU, đặc biệt là hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; thẩm định hồ sơ, kiểm tra việc thi hành pháp luật, trọng tâm là các hành vi vi phạm khai thác IUU đối với các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển giáp ranh, vùng chống lấn để kịp thời ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Phối hợp với địa phương trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU.

Minh Tánh

Ý kiến bạn đọc

Tin khác