Cà Mau: Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo cáo, không theo quy định (IUU) (02-09-2021)

Để triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Ban chỉ đạo về IUU các cấp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn tỉnh Cà Mau  đã phối hợp với các lực lượng có liên quan trong và ngoài tỉnh kiểm tra, rà soát các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm về IUU.
Cà Mau: Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo cáo, không theo quy định (IUU)
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn tỉnh Cà Mau, trong thời gian qua Sở đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, in ấn tờ rơi phát cho cộng đồng ngư dân ven biển và khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn, tố giác hành vi của các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định chống khai thác IUU.

Trong công tác tuyên truyền đã có những kết quả đáng kể, đã  thu thập nhiều tin bài, hình ảnh hay video về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các bài, hình ảnh về chủ đề "Cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống khai thác không khai báo, không theo quy định (IUU) và sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy Ban Châu Âu (EC)"

Đến nay, toàn tỉnh có 1.490/1.505 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 99%. Trong đó, số tàu cá đã lắp đặt có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên là 69/69 chiếc (đạt 100%), số tàu cá đã lắp đặt có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét là 1.421/1.436 chiếc (chiếm 98,96%).

Công tác thanh tra kiểm tra trên biển cũng tiến hành thường xuyên, liên tục. Từ đầu năm 2021 đến nay đã xử lý 89 vụ/ 89 tàu vi phạm với số tiền thu phạt là 1.728.000.000 (trong đó có 45 vụ/ 45 tàu với số tiền thu phạt là 1.160.000.000 vụ/tàu/tiền liên quan đến hành vi khai thác IUU).

Công tác kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng cũng được chú trọng triển khai nghiêm túc. Trong tháng 8 có 1.234 lượt tàu cập, rời cảng với tổng sản lượng giám sát 1.011,42 tấn thuỷ sản các loại từ khai thác; luỹ kế từ đầu năm đến nay có 4.216 lượt tàu cá cập, rời cảng cá với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng là 19.246,18 tấn;

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian qua tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác phòng chống nkhai thác IUU. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn như : Luật Thủy sản, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn còn bất cập so với tình hình thực tế, đặc thù của tỉnh; các quy định mới có thay đổi nhiều về quan điểm, định hướng, phương thức, cách thức quản lý, tuy nhiên với trình độ cán bộ phụ trách còn nhiều hạn chế; trình độ của ngư dân còn hạn chế, một bộ phận ngư dân chưa ý thức đầy đủ việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Để khắc phục những khó khăn trên, bên cạnh việc tiếp tục triển khai công tác chống khai thác IUU tại địa phương;  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các cơ quan chức năng Trung ương cần tiếp tục và đẩy nhanh việc rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản để đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế; sớm ban hành Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thuỷ sản; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn, định hướng tạm thời về cơ cấu, loại hình tổ chức của lực lượng kiểm ngư cấp tỉnh theo quy định,…

Vũ Phượng

Ý kiến bạn đọc

Tin khác