Quảng Trị: không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (14-07-2021)

Theo Sở Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, để triển khai công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) hiệu quả, ngay từ đầu năm 2021 đến nay, Sở đã tham mưu và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành các biện pháp chống khai thác IUU kịp thời và đã đạt được kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến nay không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Quảng Trị: không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở đã ban hành Văn bản số 128/SNN-TS, ngày 20/01/2021 về tăng cường quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; Văn bản số 322/SNN-TS ngày 01/3/2021 về tổ chức ký cam kết đối với tàu cá có chiều đài từ 15m trở lên có nguy cơ vi phạm khai thác IUU; Văn bản số 2360/UBND-NN, ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tại cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt thông qua hệ thống truyền thanh đã tuyên truyền đến với các chủ tàu cá, thuyền trưởng  biết các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản phát hơn 4.000 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật thủy sản, Luật Hàng hải, bản đồ hướng dẫn vùng khai thác trên biển, các quy định về ranh giới vùng biển, phát 1.000 sổ tay hướng dẫn người đi biển và 1.000 tờ rơi cảnh báo hàng hải cho các thuyền trưởng, chủ tàu cá. Chi cục Thủy sản phối hợp với Đài truyền hình và Báo Quảng Trị để xây dựng 04 chuyên mục tuyên truyền về Luật Thủy sản năm 2017, đặc biệt các quy định chống khai thác IUU…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, tổng số tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 174/289 chiếc. Số tàu cá còn lại chưa lắp đặt thiết bị VMS là một phần do vướng các quy định mới của Luật thủy sản 2017 và do chủ tàu cá chưa chấp hành lắp đặt theo quy định. Thông qua hệ thống giám sát hành trình đã theo dõi, giám sát, cảnh báo các tàu cá hoạt động trên biển không được vượt ranh giới vùng biển cho phép.

Măt khác, việc đánh dấu tàu cá trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đối với khối tàu cá trên 24m đã thực hiện đánh dấu tàu cá 18/18 chiếc, đạt 100%; khối tàu cá từ 15m đến 24m thực hiện đánh dấu là 235/289 chiếc, đạt 81,3%; khối tàu cá từ 12m đến 15m thực hiện đánh dấu là 100/187 chiếc, đạt 53,4%; khối tàu cá dưới 12m thực hiện đánh dấu là 863/863 chiếc, đạt 100%. Việc triển khai đánh dấu tàu cá trên địa bàn tỉnh giúp cơ quan quản lý dễ dàng nhận diện tàu cá khi đang hoạt động trên biển, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác hải sản theo đúng quy định về phân vùng, phân tuyến. 

 

Về công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra xử lý tàu cá trên biển, tính đến ngày 14/6/2021 đã tổ chức thực hiện được 13 chuyến tuần tra; kiểm tra hơn 155 lượt tàu thuyền và xử phạt 12 vụ vi phạm với số tiền là 18,5 triệu đồng.

Nhằm triển khai công tác khắc phục “thẻ vàng” IUU hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tàu cá cập cảng bốc dỡ sản phẩm thủy sản và rời cảng đi khai thác thủy sản. Tại cảng cá Cửa Việt đã kiểm tra được 263 lượt tàu cá cập cảng để bốc dỡ thủy sản và 384 lượt tàu cá rời cảng đi khai thác. Tại cảng cá Cửa Tùng, tính đến nay đã kiểm tra được 24 lượt tàu cá cập cảng để bốc dỡ thủy sản và 31 lượt tàu cá rời cảng đi khai thác thủy sản. Ngoài ra, việc giám sát bốc dỡ thủy sản tại cảng được Sở chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá tăng cường công tác giám sát sản lượng thủy sản đối với tàu cá bốc dỡ thủy sản qua cảng.

Đến nay, Quảng Trị có 216 tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Trong đó, vùng khơi là 189/289 giấy phép, đạt 65%; vùng lộng là 22/187 giấy phép, đạt 12%; vùng bờ là 5/863 giấy phép, đạt 0,58%.

Công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU của bà con ngư dân ngày một nâng cao; ngư dân cơ bản đã chấp hành việc khai báo tàu cá cập cảng, rời cảng theo đúng quy định; chấp hành tốt việc ghi, nộp nhật ký khai thác tại cảng; tuân thủ lắp đặt thiết bị VMS theo lộ trình; không vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như ý thức chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản của một số ngư dân còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng khai IUU; chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc việc khai báo trước 01 giờ khi cập cảng và rời cảng theo quy định.

Vì vậy, trong thời gian tới Chi cục Thủy sản tiếp tục hướng dẫn, phổ biến các văn bản pháp luật, các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh Quảng Trị về chống khai thác IUU. Đặc biệt, không để tàu thuyền và ngư dân đi khai thác vùng biển nước ngoài, nếu cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm để góp phần hiệu quả trong công cuộc chống khai thác IUU năm 2021.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác