Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng đầu năm tăng 1,3% (06-11-2020)

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản tháng 10/2020 ước đạt 786,9 ngàn tấn, trong đó sản lượng khai thác trên 310,8 ngàn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên 476,1 ngàn tấn. Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt trên 6,9 triệu tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 80,7% kế hoạch năm 2020, trong đó: sản lượng khai thác 3,2 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 3,7 triệu tấn.
Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng đầu năm tăng 1,3%

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 10/2020 (từ 01/10 đến 15/10) đạt 415,9 triệu USD. Lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 6,4 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ 2019, đạt 64,5% kế hoạch (10 tỷ USD).

Về nuôi trồng thủy sản, diện tích tôm thả nuôi ước đạt 711.434 ha (bằng 101,3% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 97,4% so với kế hoạch năm 2020). Trong đó tôm sú là 618.181 ha (bằng 100,8% so với cùng kỳ năm 2019), tôm chân trắng là 90.880 ha (bằng 102% so với cùng kỳ năm 2019). Sản lượng ước tính đến ngày 15/10/2020 đạt 661.997 nghìn tấn (bằng 110,1% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 79,7% so với kế hoạch năm 2020). Trong đó tôm sú đạt 196.240 tấn (bằng 91,6% so với cùng kỳ năm 2019); tôm thẻ chân trắng đạt 465.757 tấn (bằng 120,4% so với cùng kỳ năm 2019).

Đối với cá tra,diện tích thả nuôi lũy kế là 5.272 ha, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích thu hoạch đạt 2.613 ha, bằng 58% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, diện tích chưa thu hoạch ước đạt 2.659 ha. Sản lượng nuôi đạt 860.351 tấn, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện giá cá tra nguyên liệu loại 1 hiện dao động ở mức 21.000-21.500 đ/kg.

Về khai thác thủy sản, tháng 10 là thời gian bắt đầu vụ cá Bắc năm 2020-2021 nên ngư trường khai thác chủ yếu của ngư dân tập trung nhiều khai thác tại vùng biển miền Nam Trung Bộ và Đông Tây Nam Bộ với các nghề khai thác như lưới rê, chụp, vây, pha xúc khai thác cá nổi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng liên tục bởi áp thấp nhiệt đới và các cơn bão tại vùng biển miền Trung nên ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác trên biển, số lượng tàu cá phải neo đậu tại cảng khá lớn, chiếm khoảng 55-60% tổng số tàu cá khai thác vùng lộng và vùng khơi.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác