Bến Tre: Khai thác thủy sản tháng 4/2020 không thuận lợi (15-05-2020)

Tình hình diễn biến thời tiết biển, ngư trường khai thác trong tháng 4/2020 nhìn chung biến động phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác các đội tàu; Đặc biệt tác động nhiều nhất đội tàu khai thác ven biển, năng lực khai thác đội tàu giảm, sản lượng khai thác thấp so với cùng kỳ năm 2019.
Bến Tre: Khai thác thủy sản tháng 4/2020 không thuận lợi
Ảnh minh họa

Kết quả của hoạt động khai thác thủy sản

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 4 năm 2020 ước đạt 18.000 tấn (giảm 11,7%  so cùng kỳ), lũy kế 66.500 tấn, đạt 30,2% kế hoạch năm (220.000 tấn).

Về việc cấp và gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản (thuộc cấp tỉnh quản lý) trong tháng 304 tàu được cấp Giấy phép, lũy kế 987 tàu, đạt 28,1% số tàu thuộc diện cấp phép (3.513 chiếc), đạt 33% kế hoạch năm.

Đối với Nhật ký khai thác thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, số lượng Nhật ký khai thác ngư dân nộp trong tháng 4 là 275 cuốn, lũy kế 810 cuốn (trong đó: tàu khai thác thủy sản 603 cuốn, tàu dịch vụ hậu cần thủy sản 207 cuốn).

Về hoạt động của Tổ kiểm soát nghề cá: Trong tháng 4, đã kiểm tra tàu cập cảng 174 lượt, lũy kế đã kiểm tra 574 lượt (trong đó: tàu trên 24 mét là 391 lượt, tàu dưới 24 mét là 183); Kiểm tra tàu rời cảng đi khai thác 322 lượt, lũy kế 1.114 lượt (trong đó: tàu trên 24 mét là 557 lượt, tàu dưới 24 mét là 557 lượt).

Tình hình Đăng ký, đăng kiểm tại tỉnh Bến Tre

Toàn tỉnh, số tàu cá đăng ký là 3.910 chiếc, tổng công suất 1.354.062 CV, bình quân công suất 346 CV/chiếc. Tàu cá cấp tỉnh quản lý 3.513 chiếc (chiếm 89,8%), tổng công suất 1.342.367 CV, bình quân công suất 382 CV/chiếc (trong đó: tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên 2.162 chiếc, tổng công suất 1.272.650 CV). Tàu cá cấp huyện quản lý 397 chiếc (chiếm 10,2%), tổng công suất 11.695 CV, bình quân công suất 29 CV/chiếc.

Về đăng kiểm tàu cá: Kết quả kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá trong tháng 4 là 151 tàu, lũy kế 901 tàu (trong đó: kiểm đóng mới 0 tàu, cải hoán 07 tàu, hàng năm 894 tàu), đạt 33,1% so với tàu thuộc diện đăng kiểm (2.718 tàu), đạt 39 % so với kế hoạch năm.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác