WCPFC ban hành Nghị quyết số 2018-01 về tiêu chuẩn lao động đối với thuyền viên tàu cá (08-03-2019)

Ngày 14/12/2018, Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC) ban hành Nghị quyết 2018-01 về tiêu chuẩn lao động đối với thuyền viên tàu cá. Nghị quyết này là kết quả của Hội nghị thường niên lần thứ 15 của WCPFC tổ chức tại Honolulu, Hawaii, Mỹ từ ngày 09-14/12/2018. Nghị quyết 2018-01 khuyến khích các quốc gia thành viên, các vùng lãnh thổ và các quốc gia chưa phải là thành viên nhưng có hợp tác với WCPFC (gọi tắt là CCMs) áp dụng các biện pháp phù hợp, chia sẻ kết quả thực hiện, hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường năng lực triển khai thực hiện Nghị quyết này.
WCPFC ban hành Nghị quyết số 2018-01 về tiêu chuẩn lao động đối với thuyền viên tàu cá

Một số nội dung trích lược từ Nghị quyết 2018-01:

1. CCMs được khuyến khích triển khai mọi biện pháp để phổ biến kiến thức luật pháp quốc gia có liên quan cho đội ngũ thuyền viên tàu cá làm việc trên tàu cá treo cờ của quốc gia mình hoạt động trong vùng biển công ước WCPFC; nơi có điều kiện thích hợp và có thể áp dụng được, CCMs đưa vào luật quốc gia các tiêu chuẩn tối thiểu quy định điều kiện lao động của thuyền viên tàu cá. CCMs cũng được khuyến khích thực thi đầy đủ các luật có liên quan, bao gồm việc xác định và truy tố các hành vi vi phạm luật pháp quốc gia liên quan đến việc xử lý thuyền viên tàu cá khi tàu cá cập cảng hoặc hoạt động trong vùng biển của họ.

2. CCMs được khuyến khích thực hiện các biện pháp phù hợp với các tiêu chuẩn tối thiểu quốc tế đối với thuyền viên tàu cá; nơi có thể áp dụng, CCMs đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng cho đội ngũ thuyền viên tàu cá làm việc trên tàu cá treo cờ của quốc gia mình và hoạt động trong phạm vi vùng biển công ước WCPFC, bao gồm:

- Đảm bảo môi trường lao động an toàn, lành mạnh, rủi ro thấp đối với sức khoẻ thuyền viên tàu cá và phúc lợi xã hội;

- Đảm bảo các điều khoản lao động công bằng, có hợp đồng lao động hoặc tương đương; các điều khoản hợp đồng được trình bày đơn giản, dễ hiểu và được sự đồng ý của thuyền viên tàu cá;

- Đảm bảo điều kiện sống và lao động trên tàu, bao gồm việc tiếp cận đầy đủ nước ngọt và thực phẩm, có bảo hộ an toàn lao động và chăm sóc y tế, điều kiện vệ sinh thuận tiện;

- Đảm bảo chế độ tiền lương, hợp quy định và chế độ bảo hiểm thich hợp cho đội ngũ thuyền viên tàu cá;

- Đảm bảo cơ hội cho đội ngũ thuyền viên tàu cá được lên bờ khi tàu cập cảng và được hồi hồi hương khi có nguyện vọng.

3. CCMs được khuyến khích áp dụng Nghị quyết này, nơi có điều kiện phù hợp thì tăng cường việc kiểm tra, giám sát tàu cá treo cờ của quốc gia mình để cải thiện và làm cho có hiệu quả việc tuân thủ các quy định liên quan đến điều kiện lao động trên tàu cá.

BVH (Theo WCPFC)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác