Khánh Hòa: Cơ cấu lại lĩnh vực khai thác gắn mục tiêu phát triển với bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản (30-08-2018)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-UBND, Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
Khánh Hòa: Cơ cấu lại lĩnh vực khai thác gắn mục tiêu phát triển với bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản
Ảnh minh họa

Theo đó, với mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế, tiềm năng điều kiện tự nhiên để phát triển khai thác, bảo vệ, nuôi trồng, chế biến và cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá góp phần ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Phát triển ngành thủy sản toàn diện, bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại hóa, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, chất lượng, hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập quốc tế;  sản phẩm đa dạng phục vụ cho xuất khẩu và phát triển du lịch; gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển với bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản, định hướng đưa lĩnh vực khai thác thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giảm dần nghề khai thác gần bờ, phát triển nghề khai thác xa bờ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững. Đội tàu khai thác hải sản, ngành nghề khai thác, sản lượng khai thác sẽ được cơ cấu lại một cách hợp lý hơn. Bên cạnh đó, công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi, đầu tư cơ sở dịch vụ hậu cần đáp ứng với phát triển sẽ được tập trung nguồn lực để phát triển.

Về cơ cấu đội tàu và cơ cấu nghề khai thác hải sản, đội tàu khai thác hải sản được cơ cấu lại theo hướng giảm dần số lượng tàu thuyền khai thác, đặc biệt là nhóm tàu công suất dưới 20CV và tăng dần tàu khai thác xa bờ. Đến năm 2020, tổng số tàu toàn tỉnh giảm còn khoảng 7.650 chiếc (trong đó đội tàu khai thác xa bờ 1.480 chiếc). Đến năm 2025, tổng số tàu toàn tỉnh giảm xuống còn khoảng 7.050 chiếc (trong đó đội tàu khai thác xa bờ 1.787 chiếc). Và đến năm 2035, tổng số tàu thuyền còn khoảng 6.250 chiếc, trong đó tàu xa bờ tăng lên 2.120 chiếc.

Các nghề chính được sắp xếp theo tinh thần Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản của Trung ương và của tỉnh Khánh Hòa có sự đa dạng nghề nghiệp. Theo đó, đến năm 2020, tỷ lệ tàu làm nghề lưới kéo chiếm 10% tổng số tàu thuyền của toàn tỉnh; nghề lưới vây 5%; nghề lưới rê 35%; nghề lưới câu 22%; nghề vó mành 11%; dịch vụ thủy sản 5%; nghề khác 12%. Ngoài ra, duy trì trên vịnh Nha Trang còn 04 đầm đăng: Đầm Lam Dự, đầm Hòn Nọc, đầm Hòn Xưởng, đầm Sủng Hồng, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Về cơ cấu sản lượng khai thác, giảm dần tỷ trọng khai thác vùng nước gần bờ, khai thác vùng nước nội địa; tăng tỷ trọng khai thác đánh bắt xa bờ và các đối tượng có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu đến năm 2020, tổng sản lượng khai thác đạt khoảng 113.760 tấn; trong đó sản lượng khai thác hải sản xa bờ 87.000 tấn (sản lượng cá ngừ đại dương 20.000 tấn) chiếm 76% tổng sản lượng khai thác; sản lượng khai thác nội địa và ven bờ, vùng lộng 26.760 tấn (chiếm 24%). Đến năm 2025 tổng sản lượng khai thác đạt khoảng 132.030 tấn và đến năm 2035 đạt khoảng 145.825 tấn.

Về công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi, chú trọng công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, xây dựng triển khai thực hiện một số chương trình thả giống ra các vùng nước tự nhiên đối với một số đối tượng thủy sản có nguy cơ cạn kiệt tại các vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, đầm Nha Phu, đầm Thủy Triều. Xây dựng Khu bảo tồn biển đảo Nam Yết, đảo Bình Ba, Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, Khu bảo vệ biển đầm Nha Phú, đầm Thủy Triều. Khôi phục và bảo vệ môi trường sống các loài thủy sản tại vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh. Chuyển giao, nhân rộng các mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ dựa vào cộng đồng.

Đối với lĩnh vực hậu cần nghề cá, hình thành cơ sở hậu cần nghề cá đồng bộ, thu hút tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn của địa phương và khu vực lân cận; là đầu mối tập trung và phân phối hàng thủy sản tại khu vực; đồng thời cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, hỗ trợ dịch vụ cứu hộ, cứu nạn. Đầu tư hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh bão, đầu tư, nâng cấp các cảng cá, bến cá tại địa phương. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa để sớm hình thành và đi vào hoạt động.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác