Hải Phòng: Công bố mở cảng cá Trân Châu và cảng cá Ngọc Hải (16-09-2020)

 Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành 2 quyết định về việc công bố mở cảng cá Ngọc Hải và cảng cá Trân Châu.
Hải Phòng: Công bố mở cảng cá Trân Châu và cảng cá Ngọc Hải

Theo đó, cảng cá Trân Châu tại xã Trân Châu, huyện Cát Hải thuộc cảng cá loại II có độ sâu của luồng từ 3,5m đến 5,0m; chiều dài cầu cảng 684,5m; tàu có công suất 600CV có thể cập cảng, năng lực bốc dỡ hàng hóa tại cảng là 24.000 tấn/năm. Cảng Trân Châu bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2020.

Cảng cá Ngọc Hải tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thuộc cảng cá loại II có độ sâu của luồng từ 1,0m đến 2,0m; chiều dài cầu cảng 280m; tàu có công suất dưới 400CV có thể cập cảng; năng lực bốc dỡ hàng hóa 9.000 tấn/năm. Cảng cá Ngọc Hải hoạt động từ năm 2003.

Theo thiết kế, cảng cá Trân Châu và cảng cá Ngọc Hải có các dịch vụ cầu cảng, bến bãi, bốc xếp, phân loại, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển thủy sản sau thu hoạch. Dịch vụ kinh doanh xăng dầu, nước ngọt; sản xuất đá lạnh, kho lạnh; cung ứng lương thực, thực phẩm, điện lưới, vật tư, ngư cụ và các nhu yếu phẩm khác cho hoạt động nghề cá. Cung cấp dịch vụ gia công, sửa chữa ngư lưới cụ, đóng mới, sửa chữa tàu cá, cơ khí, trang thiết bị hàng hải, máy tàu…Dịch vụ ăn uống, giải khát và sinh hoạt cho thuyền viên. Thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá theo quy định của pháp luật. Tham gia cứu hộ, cứu nạn cho tàu cá. Bảo vệ tàu thuyền khi cập cảng xếp dỡ vận chuyển sản phẩm thủy sản và neo đậu tránh trú bão. Các dịch vụ hậu cần nghề cá khác được pháp luật cho phép.

Theo quy định tại khoản 9, Điều 73, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản quy định: “Các cảng cá đang hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục được hoạt động và làm thủ tục đề nghị công bố mở cảng theo quy định trước ngày 01 tháng 10 năm 2020”.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 4811/BNN-TCTS đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển cả nước thực hiện việc công bố mở cảng cá theo quy định Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Theo Công văn, chậm nhất đến ngày 1/10/2020, các địa phương phải hoàn thành việc công bố mở cảng cá. Sau ngày 1/10/2020 trong trường hợp các cảng cá vẫn chưa được công bố mở cảng như luật định, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của ngư dân và doanh nghiệp thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác