Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và Cà Mau (24-08-2020)

 Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang. Theo đó, Kiên Giang có 07 vùng và Cà Mau có 02 vùng nước cảng biển được công bố.
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và Cà Mau
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Thông tư tỉnh Kiên Giang có 07 vùng và tỉnh Cà Mau có 02 vùng nước cảng biển được công bố, bao gồm: vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Hòn Chông; Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Bình Trị; Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Hà Tiên; Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực An Thới; Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Bãi Vòng; Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Đá Chồng; Vùng nước cảng biển Kiên Giang tại khu vực Rạch Giá.

Vùng nước cảng biển Cà Mau bao gồm: Vùng nước cảng biển Cà Mau tại khu vực Năm Căn; Vùng nước cảng biển Cà Mau tại khu vực cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu nước, vùng nước khác theo quy định.

Cảng vụ hàng hải Kiên Giang và các bên liên quan thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại các bến cảng và vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau; Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn, hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ngoài phạm vi vùng nước cảng biển, Cảng vụ hàng hải Kiên Giang còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm an toàn, an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trên tuyến đường thủy nội địa trong vùng nước cảng biển Cà Mau, Kiên Giang theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020 và bãi bỏ Thông tư số 47/2018/TT-BGTVT ngày 24/08/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang và Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT ngày 18/4/2014 của Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cà Mau.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác