Tập huấncông tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (24-09-2014)

Từ 17/9 đến 19/9/2014, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản – Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cho cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Ban quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tại Thành phố Huế.
Tập huấncông tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

             Tại đây, các học viên được tập huấnvềhệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức xây dựng quy chế quản lý và công tác vận hành, quản lý cảng cá, khu neo đậutránh trú bão cho tàu cá; chế độ và công tác duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình, kỹ thuật neo đậu tàu cá trong cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, quản lý môi trường tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Tại lớp tập huấn, các học viên đánh giá cao sự nỗ lựccủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý trong thời gian qua;tuy nhiên, tại các địa phương còn tồn tại nhiều vấn đề cần quan tâm như: sự phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước chưa thống nhất; thiếu biên chế, nhân sự và kinh phí để thực hiện công các quản lý, đặc biệt kinh phí cho việc duy tu, bảo trì các hạng mục công trình...   Các học viên đề nghịBộ và Tổng cục có hướng dẫn cụ thể về công tác bảo trì các công trình cho địa phương; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá để áp dụng cho phù hợp.

Trong thời gian tới, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục tổ chức lớp tập huấn về  công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đối với các tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc, Nam Trung Bộ và Miền Nam.

                                                                                                                                                                    Văn Do

Ý kiến bạn đọc

Tin khác