Tiền Giang: Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2022 ước đạt trên 144 nghìn tấn03-01-2023

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang, tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh trong tháng 12 năm 2022 ước đạt 27.182 tấn, lũy kế năm 2022 ước đạt 144.148 tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 114,54% so kế hoạch (Kế hoạch năm 2022 là 125.850 tấn).

Nghệ An: Tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2022 ước đạt trên 201 nghìn tấn27-12-2022

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An, tổng sản lượng khai thác thủy sản (KTTS) năm 2022 ước đạt 201.198,1 tấn, giá trị ước đạt 4.788,069 tỷ đồng; trong đó khai thác biển ước đạt 193.885,3 tấn, bằng 106,53% so với kế hoạch năm, bằng 100,47% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng ước đạt 7.312,8 tấn, bằng 146,26% so với kế hoạch năm, bằng 105,68% so với cùng kỳ năm trước.

Tiền Giang: Tổng sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 97 nghìn tấn25-10-2022

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang, tổng sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 9 năm 2022 ước đạt 11.193 tấn, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 97.285 tấn, đạt 77,30% so kế hoạch và đạt ước 101,3% so với cùng kỳ năm 2021. Kế hoạch năm 2022 là 125.850 tấn.

Cà Mau: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 9 năm 2022 ước đạt trên 18 nghìn tấn tấn05-10-2022

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau, sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 9 năm 2022 ước đạt 18.230 tấn, đạt 96,15% so với cùng kỳ; lũy kế 172.678 tấn, đạt 94,17% so với cùng kỳ, đạt 75,08% so với kế hoạch. Trong đó, sản lượng tôm 612 tấn, đạt 82,48% so với cùng kỳ; lũy kế 6.598 tấn, đạt 99,44% so với cùng kỳ, đạt 65,98% so với kế hoạch. 

Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 203020-09-2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 về phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030.

Nam Định: Sản lượng khai thác thủy sản 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 36 nghìn tấn25-08-2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định, 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản (KTTS) ước đạt 36.174 tấn, đạt 60,49% kế hoạch. Trong đó, khai thác hải sản là 35.077 tấn; khai thác nước ngọt là 1.097 tấn.

Cần Thơ: Tổng sản lượng thủy sản trong 6 tháng đầu năm ước đạt 77.000 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ14-06-2021

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ, sáu tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 77.000  tấn, vượt 4% so với cùng kỳ và đạt 38% so với kế hoạch năm 2021.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổng sản lượng thủy sản khai thác 5 tháng đầu năm đạt trên 152 nghìn tấn03-06-2021

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng sản lượng khai thác thủy sản tháng 5/2021 trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 33 nghìn tấn, tăng 0,6% so cùng kỳ, đưa lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 đạt trên 152 nghìn tấn, tăng 1,9% so cùng kỳ và đạt 47% kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản của các loại nghề lưới rê, vây, câu mực đều có tăng, nhất là nhóm đối tượng có giá trị kinh tế như họ cá thu, cá ngừ, cá cờ, mực ống, bạch tuộc,...

Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm ước đạt gần 3,3 triệu tấn28-05-2021

 Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch covid-19 tiếp tục xảy ra trên thế giới cũng như trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại cũng như sản xuất. Tuy nhiên, việc khống chế và các giải pháp kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam đang có hiệu quả cùng với điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi và giá cả các mặt hàng có xu hướng tăng nhẹ, trong 5 tháng đầu năm 2021 ngành thủy sản có những tăng trưởng khả quan. Tổng sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt 782,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020, giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2021 đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiền Giang: Kiên quyết không cho tàu xuất bến khai thác khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định26-05-2021

Đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho 946 thiết bị/946 tàu cá đang hoạt động (đạt 100%); Trong đó: tàu có chiều dài từ 15m đến dưới 24m là 816 tàu, từ 24m trở lên là 130 tàu.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Một số định hướng phát triển khai thác thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 205008-03-2021

Với mục tiêu là nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác, gắn với bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo vệ quốc phòng an ninh trên các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra một số định hướng phát triển khai thác thuỷ sản giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sản lượng khai thác trong tháng 02 ước đạt 25.735 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ05-03-2021

Sản lượng khai thác tháng 02/2021 tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng khai thác của các loại nghề lưới rê, vây, câu mực tăng (nhất là các nhóm đối tượng có giá trị kinh tế cao như họ cá thu, cá ngừ, mực ống và bạch tuộc).

Nghệ An: Sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá bốc dỡ sản lượng thủy sản qua cảng22-10-2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 561/KH-UBND về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng; Kiểm tra tàu cá cập và rời cảng cá chỉ định; Kiểm tra tàu cá tại các cửa lạch, cảng cá, bến cá và các khu vực neo đậu; Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng.

Hội đồng Quản lý biển (MSC) kêu gọi các nước cần cố gắng hơn nữa trong việc khuyến khích khai thác thuỷ sản bền vững!06-10-2020

Tầm quan trọng của đánh bắt bền vững trong việc bảo vệ đại dương ngày càng được công nhận trên thế giới. Vào tháng 6 năm 2020, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đã báo cáo rằng nghề cá bền vững cho năng suất cao hơn và có khả năng chống chịu đối với các thay đổi bất ngờ. Trong một báo cáo khác vào tháng 9 của Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của đánh bắt bền vững trong bảo vệ đa dạng sinh học biển.

Thành công bước đầu trong khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh21-07-2020

Sau 5 năm thực hiện nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)” đã cho những kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả xã hội.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản IUU của FAO đến năm 202521-07-2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 757/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025.

Nam Định đẩy mạnh công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão09-06-2020

Nam Định là tỉnh đồng bằng ven biển với 72km đường bờ biển thuộc phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, gồm 4 sông trong đó có 3 cửa sông lớn là sông Hồng, sông Ninh Cơ và sông Đáy. Tại các cửa sông gần các cảng thương mại

Nghệ An: Tập trung mọi nguồn lực trong công tác khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu22-10-2019

Sau 2 năm, từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) đưa ra 9 khuyến nghị chính thức về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy, công tác quản lý nghề cá trên địa bàn Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực.

Tổng cục Thủy sản làm việc với doanh nghiệp thủy sản tiên phong khai thác viễn dương27-08-2019

Ngày23/8/2019, tại Tổng cục Thủy sản, Vụ Khai thác đã có buổi làm việc với  Cty XNK Hoàng Kim Việt, đơn vị tiên phong trong việc đưa ngư dân tới các ngư trường thuộc đảo quốc Thái Bình Dương để khai thác. Đây là nội dung liên quan tới đề án “Phát triển nghề khai thác viễn viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018.

Trữ lượng cá thu Đại Tây Dương giảm 86% trong 20 năm qua17-04-2019

Đánh giá mới nhất về trữ lượng cá thu Đại Tây Dương chứa tin xấu cho một trong những loài cá mang tính biểu tượng nhất của khu vực.

5