Danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp (15-01-2021)

 
  DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP VI PHẠM TRONG NƯƠC   
  Cập nhật tính đến ngày 15 tháng 01 năm 2021  
                         
TT  Họ và tên chủ tàu cá  Số đăng ký tàu cá Số Giấy phép KTTS Nội dung vi phạm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Số lần vi phạm  tổng số tàu vi phạm  Ghi chú
Số quyết định Ngày/tháng/năm Phạt tiền         ( Triệu đồng) Phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả
  1. Bình Định    1  
1 Võ Nhựt  BĐ 96181 TS                1   542/TS-KT ngày 10/7/2019
  2. Kiên Giang  1  
1 Trần Thanh Sơn  KG 93726 TS  1600/2019/KG  /GPKTTS  Không duy trì hoạt động của Thiết bị GSHT trong quá trình hoạt động trên biển đổi với tàu có chiều từ 24m trở lên  2233 24/11/2020 400 Tước bằng thuyền trưởng 9 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 14/12
                         
Tổng  2  

Ý kiến bạn đọc

Tin khác