Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 25/2019/TT-BTNMT
Trích yếu

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Cơ quan ban hành Hệ thống văn bản
Người ký Võ Tuấn Nhân
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: QD25.pdf