Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 44/2019/NQ-HĐND
Trích yếu Quy định về định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Ngày ban hành 11/12/2019
Ngày có hiệu lực 21/12/2019
Cơ quan ban hành Hệ thống văn bản
Người ký Lê Diễn
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 44_2019_NQ-HDND_431718.doc