Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 26/NQ-CP
Trích yếu Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành 05/03/2020
Ngày có hiệu lực 05/03/2020
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 436273.pdf