Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 62/2019/NĐ-CP
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày ban hành 11/07/2019
Ngày có hiệu lực 01/09/2019
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 62_signed.pdf