Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 07/2019/TT-BTNMT
Trích yếu

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám

Ngày ban hành 05/07/2019
Ngày có hiệu lực 20/08/2019
Cơ quan ban hành Bộ ngành khác
Người ký Lê Công Thành
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: TT07.pdf