Vụ Khai thác thủy sản (04-01-2016)

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 

Ðịa chỉ : Tầng 2, nhà B1 - Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Vụ trưởng: Nguyễn Văn Trung

Điện thoại di động: 0914.698.346

Email: trungnv.tcts@mard.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Phạm Ngọc Tuấn

Điện thoại di động: 0918 243 824

Email: pnt_kg@yahoo.com

Phó Vụ trưởng:  Nguyễn Phú Quốc

Điện thoại cơ quan : 

Email: nguyenphuquoc.mard@yahoo.com

Ý kiến bạn đọc

Tin khác