Vụ Khoa học, công nghệ & Hợp tác quốc tế (05-01-2016)

Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Địa chỉ : Tầng 5, Nhà A1 - Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội.

Tel : 04 3724 5383 

Vụ trưởng: Nguyễn Thị Phương Dung

Điện thoại di động: 0979 822 899

Email: Nguyendung74@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thị Trang Nhung

Điện thoại cơ quan: 04 3724 5374

Email: nhungnttt.htqt@mard.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Vũ Duyên Hải

Điện thoại di động: 0913 364 925

Email: haivd.khcn@mard.gov.vn 

Bộ phận Khoa học công nghệ

Điện thoại: 04 3724 5383

Bộ phận Hợp tác Quốc tế

Điện thoại: 04 37245374

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác